CoffeeLab

Coffee Laboratory a fost înființat în Dublin, Irlanda în anul 2017 de către Alin Giriadă (despre care puteți citi mai multe în numărul Mai-Iunie, 2017 al revistei noastre). Cu peste 16 ani de experiență în domeniul cafelei de specialitate, deținând titlul de AST în toate modulele și fiind, de asemenea, primul Q grader și Q Instructor român, Alin a considerat necesară împărtășirea tuturor acestor cunoștințe cu cei aflați la început de drum în cadrul acestei industrii minunate; de atunci și până acum i s-au alăturat Andrius Valiauga, Daniel Horbat și Joerg Muller. Astfel s-a născut actualul Coffee Laboratory, care deține un certificat SCA Premier Campus în Barista/ Brewing, Sensory/ Green Coffee, precum și Roasting.
Pe lângă toate aceste titluri (de parcă nu ar fi suficient), Laboratorul a ajutat în îndeplinirea unor vise mărețe dând lumii un campion Barista, unul de Latte Art, doi campioni la Cup Tasting și, poate cel mai impresionant, un Cup Tasting World Champion – Daniel Horbat (pe care îl puteți găsi pe coperta revistei din numărul anterior și de care suntem cu toții foarte mândri!).
Calitatea cursurilor pe care le puteți urma în cadrul acestei școli, alături de profesionalismul și devotamentul de care Alin dă dovadă sunt numai parte din motivele pentru care numărul de cursanți care i-au călcat pragul depășește 2000. Inclusiv țările de proveniență ale elevilor săi sunt cât se poate de felurite : Irlanda, Anglia, România, Taiwan, Ethiopia, China, Arabia Saudită – doar pentru a enumera câteva.

The Coffee Laboratory was founded in Dublin, Ireland in 2017 by Alin Giriadă (you can read more about him in our May-June issue from 2017).
With over 16 years of experience in the field of specialty coffee, holding the title of AST in all modules and also being the first Q grader and Q Romanian Instructor, Alin considered it necessary to share all of his knowledge with those at the beginning of their journey within this wonderful industry. Thus Coffee Laboratory was born, a school which holds a SCA Premier Campus certificate in Barista / Brewing, Sensory / Green Coffee, and Roasting.
In addition to all these titles (as if that weren’t enough), the Laboratory helped fulfil some great dreams by giving the world a Barista champion, one of Latte Art, two Cup Tasting champions and, perhaps most impressive of all, a World Cup Tasting Champion. – Daniel Horbat (who you can find on the cover of our magazine’s previous issue and of whom we are all very proud of!).
The quality of the courses you can enlist in at this school, along with the professionalism and dedication that Alin showcases are only part of the reason why the number of students who have passed its thresholds exceeds 2000. Even the countries of origin of most of his students are as diverse as can be: Ireland, UK, România, Taiwan, Ethiopia, China, Saudi Arabia – just to name a few.

Mai mult de atât, școala oferă servicii și unor companii de renume, ca de exemplu Musgraves, Frank and Honest, Java Republic etc, dându-le o mână de ajutor în a crește nivelul de educație a angajaților acestora, în oricare dintre ramurile industriei de cafea.
Cu asemenea referințe, este de la sine înțeles că acest Laborator nu dă naștere unor cercetători nebuni, ca-n filmele americane, ci mai degrabă, unui val nou de talente demne de urmărit pe scena internațională a cafelei de specialitate.
Pentru mai multe detalii:

Moreover, the school offers services to well-known companies, such as Musgraves, Frank and Honest, Java Republic, etc., giving them a helping hand in increasing the education level of their employees, in any of the branches of the coffee industry.
With such references, it is clear that this Laboratory does not give birth to mad scientists, like in the American movies, but rather, to a new wave of talents worth following on the international scene of specialty coffee.
For more details:

www.coffeelaboratory.ie
Share Button