Henry Wilson

De ce ai ales cafeaua?
Am ales cafeaua deoarece simt că există o oportunitate personală de a avea un impact pozitiv asupra lanțului de aprovizionare. Prin crearea PDG și mai târziu a PDG Espanol, putem crește interesul pentru mișcarea de cafea de specialitate la nivel mondial, să facem educația de înaltă calitate accesibilă și să dăm putere unei game variate de oameni, oferindu-le o voce.

Cum ai început proiectul cu PDG?
A început ca un proiect din pasiune și un mic blog. Interesul meu a fost inițial declanșat când am vizitat America Latină acum 4 ani și am întâlnit mulți producători de cafea în America Centrală și de Sud. Îmi amintesc în mod deosebit întâlnirea cu un producător de cafea din Honduras, pe nume Oscar, care nu avea numai o cafea delicioasă, ci şi o poveste care m-a inspirat și procese experimentale. După ce am vizitat ferma, am căutat pe internet răspunsuri și informații, dar am găsit foarte puține. Aproape niciun consumator sau cumpărător nu știa că ferma lui exista – îmi amintesc că mă gândeam că pot schimba asta, așa că am început să scriu!

Why did you choose coffee?
I chose coffee as I feel there is a personal opportunity to positively impact the supply chain. By creating PDG and later PDG Espanol, we can increase interest in the global specialty coffee movement, make high-quality education accessible and empower a diverse range of people by giving them a voice.

How did you start the project with PDG?
It started as a passion project and a small blog. My interest was initially sparked when I visited Latin America 4 years ago and met many coffee producers in Central and South America.
I distinctly remember meeting a coffee producer in Honduras, named Oscar who had not only a delicious coffee, but an inspiring story and experimental processes. After visiting his farm, I searched the internet for answers and information, but found little info.
Hardly any consumers or buyers knew his farm even existed – I remember thinking to myself, I can change this, so I started writing!

Citește mai mult / Read more Download Coffee Break
Share Button