Interviu cu Almira Marcelani

Fiind trainer, am protocoale operaționale stricte și îmi actualizez constant echipa cu privire la orice metode sau descoperiri noi din lumea cafelei și le sprijin în creșterea și dezvoltarea lor personală. Țin cursuri lunare / ședințe de cupping pentru bariștii mei, avându-i pe cei mai experimentați drept asistenți, astfel încât să-și poată dezvolta abilități de conducere și de predare.
În altă ordine de idei, fiind conștienți de piață, de ceea ce își doresc în zilele noastre, pot observa cu ușurință ce cafea doresc să cumpere. Pe lângă bunele practici de igienă, este important ca un barist să știe, de asemenea, să lucreze eficient și eficient, oferind în același timp clienților abilități bune de ospitalitate.
De asemenea, acestora [bariștilor] trebuie să le placă să lucreze în fața clienților, deoarece aceștia din urmă sunt curioși și vor să se uite, și să se bucure de toate sunetele ce alcătuiesc atmosfera unei cafenele. Ar trebui să fie un pachet complet de experiențe minunate pentru fiecare client.
Care este părerea ta despre concursurile de cafea și sunt ele importante în creșterea cafelei la toate nivelurile?
Concursurile de cafea afectează în mod direct și indirect cafeaua la un anumit nivel; într-un mod pozitiv, desigur, pentru că asta înseamnă atenție și conștientizare. Putem vedea modul în care concurenții caută potențiala cafea sau modul în care fermierul are onoarea să fie prezent și să arate modul în care și-a îngrijit ferma. Acest lucru încurajează producătorii să caute boabe de cafea pentru competiții și să-și îmbunătățească calitatea. O mulțime de muncă, eforturi și sacrificii sunt făcute pentru a deveni campion, dar odată cu aceasta vine și o mulțime de responsabilitate, pentru cel care a câștigat trofeul.

Being a trainer, I set strict operational protocols and constantly update my team on any new methods or discoveries in the world of coffee and support them in their growth and development. I conduct monthly courses/cupping sessions for my baristas with the senior ones as my assistant so they might also develop leadership and teaching skills.
On the other hand, being aware market-wise of what they want nowadays, they can easily notice which coffee they want to buy. Besides good hygiene practices, it is important for a barista to also know how to work effectively and efficiently, meanwhile serving the customers with good hospitality skills
They must also be able to enjoy working in front of the customers, as customers as curious and they watch, and enjoy all the sounds that make the ambience of a café.
It should be one package of marvellous experiences for each customer.
What is your opinion about coffee competitions and are they important in the growth of coffee on all the levels?
Coffee competitions are directly, and indirectly, affecting coffee at a certain level; in a positive way, of course, because this means attention and awareness. We can see the way competitors look for potential beans or how the farmer has the honour to be present and show the way he has nurtured/ cared for his farm. This encourages producers to seek potentially competitive beans and improve their quality. A lot of work, efforts, and sacrifices are made to become a champion, but with this comes a lot of responsibility as well, to be the one who’s earned that trophy.

Share Button