Munali Coffee Farm

Ca un profesionist în cafea, vizitarea Zambiei nu putea fi completă fără a intra în contact cu ce îmi place să fac şi, desigur, aceasta înseamnă descoperirea de noi ferme de cafea, cunoaşterea oamenilor care sunt implicaţi în producţie şi stabilirea unor legături strânse cu fermierii şi bariștii.

As coffee professional, visit to Zambia cannot be completed with getting in touch with what you love to do, and, of course, it is discovering new coffee farms, meeting new people behind the production side, and connecting with them and establishing close bond between farmer and barista.

Citește articolul nostru în/ Read our article in Coffee Break Magazin pag. 20

Share Button