Agnieszka Rojewska

De ce ai ales cafeaua? Ce faci în lumea cafelei și când ai intrat în industria aceasta?
A fost un accident – căutam doar un job pentru vacanţa de vară, m-am angajat într-un lanț de cafenele și acolo am rămas. Cred că am făcut-o pentru că mi-a plăcut să câștig bani – nu a fost dragoste de la prima vedere. Relația s-a dezvoltat de-a lungul anilor. Sunt în cafea de 10 ani, în majoritatea timpului ţin cursuri de barista în întreaga lume.

Care a fost cea mai interesantă experiență pe care ai avut-o cu cafeaua?
Cel mai interesant… greu de spus. Cred că prima mea vizită la origine în Brazilia. Chiar îţi deschide mintea mai mult despre cum este făcută cafeaua și cât de mult efort necesită.

Cine este cel care te inspiră cel mai mult în lumea de cafea?
Nu am avut niciodată o persoană în cafea care să mă inspire. Am fost inspirată de competiții și admir fiecare persoană care concurează, nu-l pot pune pe niciunul în fața celorlalți.

Ce doreşti să faci în cafea după ce ai câștigat campionatul de barista?
Nu am nicio idee. N-am planificat niciodată nimic legat de cariera de cafea, viața a fost întotdeauna surprinzătoare. Și cred că voi aștepta doar ce va aduce viitorul, acum sunt multe oportunități pentru mine, dar nu am nicio idee despre calea pe care o voi lua. Viața mea după WBC a devenit mai ocupată… Am primit mult mai multe e-mailuri și calendarul meu se umple foarte repede.

Why did you choose coffee? What you are doing in coffee and when did you enter this industry?
It was an accident – I was just looking for a summer break job, got a job in a coffee chain and just stayed. I guess I did it because I actually liked earning money – it was not love from the first sight. The relationship developed over years.
I’m in coffee for 10 years now, doing mostly barista trainings all over the world.

What was the most interesting experience you’ve had with coffee?
Most interesting … hard to say. I guess my first origin trip to Brazil. It actually opens your mind more on how it is made and how much effort it needs.

Who is the person that inspires you the most in the coffee world?
I’ve never had a coffee person that would inspire me. I was inspired by competitions and I admire every single person that competes, I cannot put anybody in front of the others.

What do you want to do in coffee after winning the barista championship?
I have no idea. I’ve never planned anything related to the coffee career, life was always surprising. And I guess I will just wait what future will bring, there are a lot of opportunities opening for me now, but I have no idea which path I will take.
My life after WBC just get busier… I got much more emails since and my calendar fills super fast.

Share Button