Interviu cu Trish Ferguson

De ce cafea? Când ai început și care a fost motivul pentru care ai ales să lucrezi cu cafeaua?
Nu am avut niciun interes real pentru cafea până în 2011, când am început să lucrez într-o cafenea. Am fost fascinată de metoda de preparare a espresso-ului și am vrut să o stăpânesc! O întrebare a dus la alta, așa că iată-mă aici, opt ani mai târziu… punând întrebări, căutând răspunsuri.
Cum ai început să jurizezi și ce părere ai despre campionatele de cafea?
Foarte curând după ce am început să fac cafea, mi s-a cerut să ajut la concursurile din Irlanda, iar în anii care au urmat am făcut tot ce se putea în culise. Apoi am început să lucrez ca trainer și am devenit interesată de brewing, latte art și sensory așa încât jurizarea, mai întâi în Irlanda, mi s-a părut o progresie naturală. Am plecat apoi în Spania și România pentru campionatele lor, în 2018, iar apoi am prins gustul călătoriilor pentru competiții … nu întotdeauna să jurizez. Nu mă gândesc de două ori înainte de a sări în avion dacă sunt liberă pentru a mă duce să urmăresc o competiție.
Concursurile de cafea servesc multe funcții. Acestea oferă o platformă în care toate elementele profesiei sunt examinate de colegii din industrie, ceea ce le conferă acelor abilități valoare și sens. Competițiile răsplătesc atât experiența, cât și inovația și servesc la menținerea standardelor și în promovarea acestora mai departe. Competițiile oferă unui barista expunere și poate fi începutul unei cariere în alte domenii ale industriei.

Why coffee? When did you start and what was the reason you chose coffee?
I had no real interest in coffee until 2011, when I started working in a café. I was fascinated by the process of making espresso, and wanted to get it right! One question led to another, and here I am eight years later…still asking questions, still looking for answers.
How did you start judging and what do you think about coffee competitions?
Very soon after I started making coffee, I was asked to help out at the competitions in Ireland, and over the next few years I did all the backstage jobs. Then I started working as a trainer and got interested in brewing, latte art & sensory training, and it seemed like a natural progression to start judging, in Ireland at first. I then went to Spain and Romania for their championships, in 2018, and then I got the bug for travelling to competitions…not always to judge, I think nothing of jumping on a plane if I am free and going to a competition to watch.
Coffee competitions serve many functions. They provide a platform where all the elements of the profession are scrutinised by industry peers, which gives those skills meaning and value. Competitions reward both experience and innovation, and serve to maintain standards and drive them forward. Competing gives baristas exposure, and can be the start of a career in other areas of the industry.

Competițiile sunt, de asemenea, o oportunitate pentru ca comunitatea să se întâlnească, să lege conexiuni..și să se distreze bineînțeles!
Care este pentru tine cea mai de neuitat experiență cu cafeaua de până acum?
Atâtea experiențe de neuitat!
Cum a fost voluntariatul la evenimentele World of Coffee?
Voluntariatul este o modalitate excelentă de a vă conecta cu alți oameni din domeniul cafelei. Evenimentele de cafea nu sunt scumpe pentru a participa, așa că oamenii nu fac voluntariat pentru a obține un bilet gratuit … fac voluntariat pentru a ajuta, pentru a învăța și pentru a se conecta. Am fost Voluntar Manager la două evenimente WOC până acum, așa că am ajuns să-i cunosc pe toți cei care au participat acolo. Aceștia sunt așa o parte importantă în desfășurarea lină a acestor spectacole, iar expresia aceea „fără ei nu s-ar fi putut întâmpla” este foarte adevărată. Voi lua acel rol din nou, numai pentru a-i vedea pe voluntari. La Budapesta, un voluntar și-a ratat zborul înapoi în Grecia, pentru că a rămas pe scena de cup tasters să ajute. Următorul zbor era a doua zi așa că mi-a trimis un mesaj să-mi spună că se va întoarce și că ar trebui să-l adaug în program să ajute.

Aceștia sunt voluntarii !!

Competitions are also an opportunity for the community to meet and connect and network…and geek out of course!
Which is for you the most unforgettable experience with coffee so far?
So many unforgettable experiences!
What was it like volunteering at World of Coffee events?
Volunteering is a great way to connect with other coffee people. Coffee events are not expensive to attend, so people don’t volunteer to get a free ticket…they volunteer to help, and to learn, and to connect. I have been Volunteer Manager at WOC events now, so I got to meet everyone who volunteered at those.
They are such a huge part of those shows running as smoothly as they do, and that phrase ‘without them this wouldn’t happen” is true. I will do that role again, just to see the volunteers.
In Budapest, a volunteer missed his flight back to Greece, because he stayed on the cup tasters stage to help. The next flight was the next day, and he messaged me to say he was coming straight back, and that I should roster him to do something.

That is what the volunteers are like!!

Cât de mare este rolul unui barista în educația pieței de cafea?
Presupun că te referi la client când spui piață de cafea? Rolul acestuia este imens. Barista-ul este gardianul final al calității într-un lanț foarte lung, de la semințe la ceașcă. Barista este cel care leagă personalul în acest lanț … sau nu.
Ce părere ai despre schimbările climatice și despre toți hibrizii de cafea, crezi că gustul va fi afectat în viitor?
Cred că schimbările climatice vor afecta tot felul de lucruri, iar cafeaua este, desigur, unul dintre acele lucruri care sunt vulnerabile, deoarece are nevoi climatice atât de specifice … și atât cafeaua cultivată cât și cea sălbatică sunt în pericol. Este foarte posibil ca soiurile de cafea suficient de rezistente pentru a supraviețui să nu fie și cele mai gustoase.
Când vorbim de cafea, vorbim în principal de gust. Povestește-mi despre cafeaua preferată/ metoda de cafea și ritualul tău dacă ai unul?
Îmi fac cafea pour over acasă și o beau dintr-un pahar. Folosesc un Kalita Wave, un V60 și un Aeropress … și îl folosesc pe acela pentru care am filtre atunci! Primul lucru pe care îl fac în fiecare zi este să fac cafea și fac câte două căni. Prima o beau mereu așezată … fie pe covorașul meu de yoga, fie pe balcon, fie în camera din față în care curge soarele dimineața. Cea de-a doua vine cu mine în timp ce mă pregătesc să părăsesc casa, apoi iau un espresso în drum spre muncă.

How big is the role of the barista in the education of the coffee market?
I presume you mean the customer when you say coffee market? The role of the barista is huge. The barista is the final gatekeeper of quality in a very long chain from seed to cup. It is the barista who links the customer into this chain…or not.
What is your opinion about climate change and all the coffee hybrids, do you think that taste will be affected in the future?
I think climate change will affect all sorts of things, and coffee is of course one of those things that is vulnerable because it has such specific climate needs…and both cultivated and wild coffee is at risk. It’s definitely possible that the coffee varieties that are hardy enough to survive might not be the tastiest ones.
When we talk about coffee, we talk mainly about taste. Tell me about your favourite coffee/ coffee method and your coffee ritual if you have one?
I make pour over coffee at home, and I drink it from a glass. I use a Kalita Wave, a V60 and an Aeropress…and I use whichever one I have papers for! The first thing I do every day is make coffee, and I make two cups. The first one I sit for…on my yoga mat either on my balcony or in my front room where the morning sun streams in. The second one comes with me as I get ready to leave the house, and then I get espresso on my way to work.

La final, câteva cuvinte pentru comunitatea cafelei din România.
Cafeaua de specialitate este pe mâini bune în România.
Am jurizat la campionatele din România de două ori, iar standardele sunt ridicate din toate privințele. Prăjire excelentă a cafelei, bariști pricepuți, brewing și latte art atât în competiții cât și în cafenele. În Dublin, România este bine reprezentată în comunitatea cafelei și, desigur, suntem foarte mândri că Daniel (Horbat) a reprezentat Irlanda în competiția World Cup Tasters și a devenit Campion !!

In the end, a few words for the coffee community in Romania.
Specialty coffee is in good hands in Romania. I have judged in the championships in Romania twice now, and standards are high in all aspects. Great coffee roasting, great barista, brewing and latte art skills in competitions and in cafés. In Dublin Romania is well represented in the coffee community and of course we are very proud that Daniel (Horbat) represented Ireland in the World Cup Tasters competition, and became Champion!!

Articol de Ronița Dragomir
Share Button