Interviu cu Josiana Bernardes

De ce cafea? Când și care au fost motivele pentru care ai ales cafeaua?
Am lucrat în industria alimentară cu vin și lactate, ciocolată și apă. Când am început cu cafeaua, am avut o bănuială, poate pentru că lucrez cu nepoata unor producătorilor de cafea din Brazilia, ceea ce m-a făcut să mă simt mai aproape de rădăcinile mele.
Inițial, am început în zona de marketing ca importator de cafea verde, ceea ce mi-a oferit ocazia să călătoresc și să cunosc multe prăjitorii în Europa. Apoi am intrat în controlul calității și, în sfârșit, în educație.
Cum este acum piața cafelei în comparație cu acum 10 ani?
Cred că suntem încă necunoscători în domeniul alimentar și gastronomic. Pentru simplul fapt că, istoric vorbind, cafeaua nu a fost tratată ca aliment sau băutură, ci ca un drog ușor care te ajuta în a sta treaz.
Care este pentru tine cea mai de neuitat experiență cu cafea (locuri, băuturi, rețete)?
Vizita in Etiopia a fost experiența care m-a impactat cel mai mult. Am vizitat zone îndepărtate din această țară, am cunoscut modul de viață tribal și faptul că încă mai beau cafeaua la fel ca acum 2.000 de ani. A fost o experiență antropologică pe măsură! M-am îndrăgostit de cultura lor, dar am fost profund marcată de anumite probleme, mai ales de maltratarea femeilor și fetelor de acolo, fapt pe care am putut să-l observ fiind acolo. În același timp însă am putut să simt tăria și caracterul acestui popor cu o cultură foarte bogată, să mă bucur de cea mai specială cafea din lume, cafeaua lor fiind în mod natural o cafea divină și sălbatică.
Cât de important este rolul barista în educarea pieței cafelei?
Uau, are o mare responsabilitate față de lanțul de cafea așa că este o mare provocare!
Care este părerea ta despre schimbările climatice și despre toți hibrizii din cafea, crezi că pe viitor gustul va fi afectat?
Sunt întotdeauna în prim-plan pentru că am libertate de mișcare și caut cele mai noi trend-uri. Nu am încercat mulți hibrizi, însă Robusta, da! Și acest soi bine tratat va fi următorul sprijin pentru producător și asta poate reprezenta o revoluție datorită rezistenței sale; iar printr-o procesare corectă după recoltare, rezultatele ar trebui să fie excelente.
Uită de tot ce ai auzit despre ei în nișa SCA, aceste povești nu conțin niciun sâmbure de adevăr.

Why coffee? When and what is the reason/ reasons for you to choose coffee?
I have worked in the food industry with wine and dairy, chocolate and water. When I started with coffee, I felt a hunch, perhaps because I work with a granddaughter of coffee producers in Brazil, is what made me feel close to my roots.
Initially, I started in the marketing area as a Green coffee importer, which gave me the opportunity to travel and meet many roasters in Europe. Then I went into quality control, and finally into education.
How is the coffee market now compared to ten years ago?
I think we are still lacking understanding in the food and gastronomic area for the simple fact that historically coffee has not been treated as a food group or drink but as a light drug that keeps you awake.
Which is for you the most unforgettable experience with coffee? (places, drinks, recipes)
Visiting Ethiopia was the experience that most impacted me. Seeing remote areas of this country, getting to know the tribal way of living and finding out that they still drink coffee same as they did more than 2,000 years ago. What an anthropological experience! I fell in love with their culture, but I am deeply touched by the most problematic issues and especially the mistreatment of women and girls that I was able to witness. However, I have also been able to feel the strength and character of its people with a very rich culture and enjoy the most special coffee in the world. Their coffee is naturally divine and wild.
How big is the role of the barista in the education of the coffee market?
This is a great challenge for the coffee chain, they have a great responsibility!
What is your opinion about climate change and all the coffee hybrids, do you think that taste will be affected in the future?
I am always at the forefront for having freedom of movement and looking for the latest trends. I have not tried many hybrids, but Robustas, yes! And this well-treated variety will be the next support for the producer and a revolution due to its resistance and with the correct treatment in the post-harvest process, they should give us excellent results.
Forget everything you’ve heard about Robustas in the SCA niche, this is far from reality.

Share Button