Interviu cu Federico Bolanos

De ce cafea? Când și care este motivul / motivele pentru care alegeți cafeaua?
Călătoria mea în lumea cafelei de specialitate a început cu o ceașcă de cafea foarte bună. Iată povestea: nu mi-a plăcut cafeaua până în 2003, când aveam 31 de ani. Toată cafeaua pe care o gustasem până atunci avusese o aromă teribil de amară și gust de cenușă. Cu toate acestea, în ciuda acestei arome neplăcute, oamenii consumau această băutură și păreau fericiți să facă acest lucru, argumentând că acesta este gustul cafelei și asa ar trebui să fie.
Apoi, în 2003, am servit o ceașcă de cafea la un eveniment de familie și acea singură ceașcă de cafea mi-a schimbat viața! Acea cafea a fost ca nicio alta de până atunci … nu avea gust amar sau ars … ci de ciocolată caldă! În așa măsură încât literalmente am returnat cana doamnei care mi-a servit-o spunându-i „mulțumesc, dar prefer cafeaua, nu ciocolata caldă”, iar doamna mi-a răspuns „asta este cafea! nu ciocolată”. Ba mai mult, am și insistat „sunteți sigură? Poate cineva a adăugat ciocolată în cafea” și mi-a confirmat „nu, nu s-a adăugat nimic, este doar cafea și apă”. Am fost complet nedumerit și impresionat. Intrigat, am început imediat să mă întreb de ce era acea cafea cu atât mai bună decât tot ce se găsea disponibil pe piață, iar răspunsul a fost că toată cafeaua bună pe care El Salvador o produce este exportată și doar „cea mai rea” rămâne pentru consumul local.
Nu am putut să nu mă gândesc că dacă lucrurile bune ar fi mai ușor disponibile, mult mai mulți oameni le-ar bea și, cel mai important: le-ar savura. Am văzut o oportunitate de afaceri și am început să cercetez ce înseamnă vânzarea de cafea.
În timpul cercetărilor mele, am descoperit third wave coffee, mișcare care se dezvolta în întreaga lume și am fost inspirat să fac parte din ea și să fac din asta scopul viitorului meu business. Până în 2005, am reușit să elaborez un plan de afaceri pentru o cafenea de specialitate și o prăjitorie. Misiunea noastră a fost simplă, am dorit să oferim pieței locale cele mai bune cafele produse în El Salvador, proaspăt prăjite și preparate de barista de talie mondială. Nu existau barista în El Salvador la timpul acela, așa că a trebuit să devin primul, și apoi să-i învăț pe viitorii angajați. Am deschis prima cafenea specializată în 2006, iar clienții s-au îndrăgostit de cafeaua noastră! Oamenii au fost surprinși să afle că gustul cafelei noastre poate fi atât de bun…! Și, mult mai important, o mulțime de oameni au început să experimenteze și să descopere cafeaua de specialitate pentru prima dată! Deci, de ce cafea? Pur și simplu pentru că a devenit pasiunea mea. Îmi place prăjirea cafelei, îmi place să o prepar, îmi place să o servesc și, mai presus de toate, îmi place să o degust. E o senzație minunată să lucrezi la ceva ce iubești.
Cum este piața cafelei la momentul de față în comparație cu acum 10 ani?
S-a schimbat mult! Acum 10 ani, consumatorii abia începeau să se bucure și să aprecieze cafeaua de specialitate. Metodele de pour over au fost un lucru nou atunci când le-am prezentat pe piața largă. Astăzi, oamenii sunt destul de familiarizați cu cafeaua de specialitate și înțeleg importanța trasabilității.

Why coffee? When and what is the reason/ reasons for you to choose coffee?
My journey in specialty coffee began with a very good cup of coffee. Here is the story: I didn’t like coffee until 2003, when I was 31 years old. All the coffee I had before had a terribly bitter and ashy flavour. However, despite this unpleasant flavor, people consumed this coffee and seemed happy to do so arguing this is how coffee tasted and should taste.
Then in 2003 I had a cup of coffee at a family event and that single cup of coffee changed my life! This cup of coffee was like no other I had ever tried before… it didn’t taste bitter or burnt…it tasted like hot chocolate! So much so that I literally returned the cup to the lady that served me that cup and said, “thanks but I prefer coffee, not hot chocolate” and the lady replied, “that is coffee! Not chocolate”.
I even insisted, “are you sure? Perhaps someone added chocolate to the coffee” and she confirmed, “no, nothing has been added, it is just coffee and water”. I was perplexed and impressed.
Intrigued, I immediately started asking why was that coffee so much better than everything available in the market and the answer was that all the good coffee El Salvador produced was exported and only the “bad and worst” was left for local consumption. I couldn’t stop thinking that if the good stuff was available, more people like would drink it and more importantly: enjoy it. I saw a good business opportunity and began researching about coffee retailing business.
During my research I had discovered about the third wave coffee movement developing around the world and it inspired me to be part of it and to make it the purpose of my future business. By 2005 I had drafted a business plan for a specialty café and roastery.
Our mission was simple; we wanted to provide the local market the best coffees produced in El Salvador, craftily and freshly roasted, and brewed by world-class baristas. There were no baristas back then in El Salvador, so I had to become the first one and then teach the future employees. We opened the first specialty café in 2006 and the customers loved our coffee! People were surprised how our coffee could taste so good…! And more importantly, a lot of people began experiencing and discovering specialty coffee for the first time! So, why coffee? Quite simply because it became my passion. I love roasting coffee, I love brewing it, I love serving it and, above all, I love tasting it. It feels amazing to work with something you love.
How is the coffee market now in comparison with 10 years ago?
It has changed a lot! 10 years ago, consumers were just starting to enjoy and appreciate specialty coffee. Manual pour over methods were a new thing and we were introducing them to the market. Today, people are familiar to specialty coffee and understand the importance of traceability. High quality coffee brewed by professional baristas is not hard to find anymore.

Share Button