Karibu Kahawa Camps

Karibu Kahawa Camps este un proiect pe care l-ai început în Kenya. Poți să ne spui despre această tabără și care este scopul ei?
Karibu Kahawa Camps vrea să sprijine producătorii de cafea, prin urmare, prin organizarea taberelor, Karibu Kahawa Camps lucrează la:
• crearea unui fond pentru construirea și funcționarea centrelor de formare SCA la ferme pentru micii producători de cafea,
• încurajarea comerțului direct pentru a crea contacte între consumatorii de cafea, prăjitorii, cumpărătorii și micii producători de cafea,
• aducerea educației despre cafea unde ar trebui să se desfășoare în cele mai bune condiții, în fermele de cafea!

Cum alegi locațiile pentru a face tabăra și ce cursuri vei oferi?
Karibu Kahawa Camps vor fi găzduite în ferme mici şi mijlocii de cafea organică de bună calitate sau care lucrează pentru a o obţine. Acolo Karibu Kahawa Camps va organiza cursuri SCA, la nivel intermediar și profesional, și va planifica săptămâni de Excursii la Origine, unde oaspeții se vor bucura de activități de pregătire a cafelei.

Karibu Kahawa Camps is a project that you started in Kenya. Can you tell us about this camp and what is the purpose of it?
Karibu Kahawa Camps wants to support the coffee producers, therefore, by organizing the camps, Karibu Kahawa Camps is working on:
• generating fund to build and run SCA Training Centers in coffee estates for smallholder coffee producers,
• encouraging direct trade to create contact between coffee consumers, roasters, buyers and smallholder coffee producers,
• bringing coffee education where it should be running at its best, in coffee farms!

How do you choose locations to make the camp and what trainings do you want to offer?
Karibu Kahawa Camps plan to be hosted in small and medium size organic coffee estates which offer good quality coffee or working on doing it. There Karibu Kahawa Camps will run SCA courses, intermediate and professional level, and organize Summer Origin Trips weeks where guests will enjoy coffee training activities.

Share Button