Kim & Matt

Matt and Kim espresso bar

De ce aţi ales cafeaua? Povestiţi-ne câte ceva despre istoria voastră cu aromă de cafea.

Kim: Am condus o cafenea în Dubai şi aveam probleme în a găsi o cafea decentă. Pe măsură ce oraşul creştea, au avut nevoie de terenul pe care era cafeneaua, căci era într-o zonă foarte bună pentru dezvoltare, aşa că atunci când cafeneaua a fost demolată, eu deja identificasem o lipsă pe piaţă şi voiam să deschid o mică prăjitorie, aveam timp şi eram destul de naivă încât să nu îmi dau seama ce presupunea. Nu aveam experienţă, doar iubeam cafeaua şi aveam buni prieteni în Noua Zeelandă care prăjeau cafea şi mă încurajau să învăţ pe parcurs.

Matt: În Noua Zeelandă, cafeaua e pe locul al treilea, după rugby și bere care sunt deja o religie. De la biroul meu, obişnuiam să trec pe lângă 6 cafenele de 4 ori pe zi pentru a bea un espresso preparat de barista care îmi plăcea. Timp de 15 ani am avut un espressor Rocket şi o râşniţă Mazzer acasă, cafea proaspătă livrată de la o prăjitorie unde mă opream adesea. Am urmat cursurile obişnuite de barista pentru acasă şi mă consideram destul de bun la prepararea cafelei.

Spuneţi-ne despre proiectul vostru cu prăjitoria, cum a început totul?

Kim: Privind în urmă, nu îmi vine să cred că m-am gândit să deschid o prăjitorie, nu ştiam nimic. Am fost norocoşi pentru că, încă de la început, ne-am dat seama că vrem să facem parte din segmentul de nişă de bună calitate de pe piaţă. Aşadar, am cumpărat boabe verzi de calitate şi am investit în ce credeam noi a fi cel mai bun prăjitor de mici dimensiuni. Am învăţat enorm şi nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă Matt nu ni s-ar fi alăturat în această călătorie. Nu este uşor să le faci pe toate într-o prăjitorie; să fii şi practic și dur cu cei care nu plătesc, organizat, lider de echipă, cu abilităţi tehnice pentru repararea şi mentenanţa echipamentului, administrator, bun trainer…
Toate aceste lucruri sunt mai puţin amuzante c
a excursiile la fermele de origini sau partea de prăjire şi senzorială a afacerii, iar să le faci pe toate fără să ai pe cineva cu care să împărtăşeşti ideile şi fără să ai timp liber din când în când, ar fi aproape imposibil.

Why did you choose coffee? Tell us something about your history with coffee?

Kim: I had been running a café here in Dubai and had issues finding any decent coffee. As the city grew, they needed the land the café was located on as it was prime real estate and zoned for development, so when the café was demolished I had already identified a gap in the market and wanted to open a small roastery, I had the time and was bravely naïve enough not to realize how much was involved with it. I had no previous experience other than loving a good coffee and having good friends in New Zealand that were roasting and were encouraging me to learn as I went along.

Matt: In New Zealand, coffee is in 3rd place to Rugby and Beer as our primary religion. I would walk past 6 cafes from my office 4 times a day to have espresso made by the barista I liked. For 15 years I had a Rocket espresso machine and Mazzer grinder at home, fresh coffee delivered weekly from a roastery that I would often stop in and hangout at. I did the usual home barista courses and thought I was pretty good at pulling a shot or two.

Tell us about your project with the roastery, how did it start?

Kim: Looking back, I am incredulous that I even thought I could start a roastery, I knew nothing. But the one thing we were lucky we had right from the beginning was that we had identified that we wanted to play in the niche good quality segment of the market. So, from the beginning we purchased good quality green beans and we invested in what we believed at the time was the best little roaster. It’s been a huge learning curve and I can’t imagine what would have happened if Matt hadn’t joined us on the journey. It is not easy for one person to be everything in a viable roastery; practical, hands on, tough for the non-payers, organized, a good team leader, technical for repairing and maintaining equipment, all the admin, a good trainer…. All these things are far less fun than the origin trips and the roasting and sensory side of the business, and to do it without someone to bounce ideas off and to occasionally have time off, would be almost impossible.

Share Button