Luiz Roberto Saldanha

Spune-mi câteva lucruri despre istoria fermei tale şi cum te-ai hotărât să devii fermier de cafea.
Istoria Fazenda California este amestecată cu istoria plantației de cafea din Paraná. Norte Pioneiro do Paraná a fost poarta de acces la plantația de cafea din stat și municipalitatea Jacarezinho a fost una dintre primele care urmau să fie colonizate la sfârșitul secolului al XIX-lea. Sosirea exploratorilor din statele Manas Gerais și São Paulo în regiune, uimiți de fertilitatea și topografia terenului, a fost punctul de plecare al ciclului de cafea din Parana. De atunci, caracteristicile topografiei plane, solurile vulcanice cu fertilitate naturală ridicată, distribuția foarte bună a precipitațiilor pe tot parcursul anului și compoziția termică favorabilă caracterizată de binomul 23 ° latitudine sudică și 600 de metri, au evidențiat vocația regiunii pentru cafea.
La mijlocul anului 1920, o companie americană numită Leon & Israel a achiziționat terenul cunoscut astăzi ca Fazenda California. Managementul profesionist adoptat de administrația SUA în Brazilia a creat o reputație mondială printre cumpărătorii de cafea între anii ‘40 și ‘80. Un film numit „Sugar Loaf” a fost turnat la fermă în acea perioadă, la care au participat regizori și directori nord-americani, dând o mare importanță unei astfel de proprietăți. Din vremuri vechi, se păstrează încă înregistrări contabile și de muncă, planurile inițiale ale clădirilor (toate adunate de la Universitatea din California), hărți ale plantațiilor de cafea, hărți ale solului și capacitatea de a folosi terenuri și alte obiecte care arată îndrăzneala și profesionalismul investitorilor americani. În 2004, familia Saldanha Rodrigues a achiziționat ferma.
Cafeaua Um începe cu bunicul meu (Luiz Saldanha) care a fost degustătorul faimoasei ferme Lageado (anii ‘50 și ‘60) din regiunea Botucatu.

Tell me a few things about the history of your farm and how you decided to became coffee farmer.
The history of Fazenda California is mixed with the history of the coffee plantation in Paraná. The Norte Pioneiro do Paraná was the gateway to the coffee plantation in the state and the municipality of Jacarezinho was one of the firsts to be colonized in the late nineteenth century. The arrival of explorers from Minas Gerais and São Paulo states to the region, dazzled by the fertility and topography of the land, was the starting point for the cycle of coffee in Parana. Since that time, the characteristics of flat topography, volcanic soils of high natural fertility, very good rainfall distribution throughout the year and favorable thermal composition characterized by the binomial 23º south latitude and 600 meters, highlighted the region vocation for coffee.
In mid-1920, an American company called Leon & Israel acquired the land known nowadays as  Fazenda California. Professional management adopted by U.S. administration in Brazil created a worldwide reputation among the coffee buyers between the 40s to the 80s. A film called “Sugar Loaf” was shot on the Farm during that period, attended by cast and North American directors, so huge the importance of such property. From the old times, accounting and labor records are still kept, the farm original plans of the buildings (all crested from the University of California), maps of coffee fields, soil maps and the ability to use land and other objects that show the boldness and professionalism of U.S. investors. In 2004, the family Saldanha Rodrigues acquired the farm.
Um coffee conection beggins with my grandfather (Luiz Saldanha) that used to be the cupper of the famous Lageado Farm (50´s and 60´s) at the Botucatu region.

Share Button