Michalis Dimitrakopoulos

De ce cafea? Când și care a fost motivul ce te-a determinat să alegi cafeaua?
Ca să fiu sincer este poate unul dintre cele mai interesante joburi din viața mea. Când am realizat că îmi place cafea atât de mult, mi-am încetat studiile și m-am apucat să învăț în schimb despre cafea.
Iubesc cafeaua deoarece atunci când lucrezi cu ea fiecare zi este o nouă zi! Lucruri noi, procese noi, varietăți noi, in fiecare zi! Este o călătorie care nu se sfârșește!
Cum este piața de cafea în Grecia la momentul actual față de acum 5 ani?
În toți acești ani am putut vedea cum nivelul pieței de cafea urcă. Cafenelele sunt în căutare de cafea de specialitate, cursuri și încearcă mereu să-și dezvolte afacerea la cel mai înalt grad de calitate!
Care a fost pentru tine o experiență de neuitat în ceea ce privește cafeaua?
Competițiile sunt pentru mine cele mai de neuitat experiențe! Nu contează dacă pierzi sau câștigi, este mereu foarte emoționant!

Why coffee? When and what was the reason/ reasons for you to choose coffee?
To be honest it has been one of most interesting jobs in my life. When I realised that I like coffee so much, I stopped my studies and started learning about coffee instead!
I love coffee because when you work with it every day is a new day! New things, new processes, new varieties, everyday! There is no end to this trip!
How is the coffee market now in Greece compared to 5 years ago?
All these years I saw the level of the coffee market go up! The coffee shops are looking for specialty coffees, seminars and they are always trying to develop their own business to the highest quality!
Which was for you the most unforgettable experience with coffee?
Competitions for me are the most unforgettable
experiences! No matter if you lose or win, it is always so emotional! 

La câte competiții a trebuit să participi înainte de a avea cele mai bune rezultate în cadrul competițiilor de cafea?
Am participat de două ori în viața mea! Dar ca să poți obține cele mai bune rezultate trebuie să lucrezi mereu în echipă! Nu contează dacă ești un competitor sau trainer, vei avea mereu ceva de învățat!
Cât de important este rolul unui barista în educarea pieței de cafea?
Barista-ul este cea mai importantă persoană!!!
Putem explica totul clienților noștri!
Avem cel mai important rol, fiind legătura dintre cunoștință și produs, așa încât putem transmite aceste cunoștințe lumii cafelei!!
Care este opinia ta despre schimbările climatice și toți hibrizii de cafea, crezi că gustul va fi afectat în viitor?
Sunt atât de dezamăgit din cauza schimbărilor climatice, dar dacă privești la poze din trecutul tău și până la data actuală, vei observa că este necesar să mergem înainte și să găsim o soluție! Este într-adevăr o problemă enormă pentru plantații, dar trebuie să venim cu o soluție pentru viitor!! Noi ca rasă umană suntem mereu încântați să descoperim noi lucruri (ca de exemplu noi arome)! Altfel nu poate exista evoluție!

How many competitions you attended before you had the best results in the coffee competitions?
I have competed two times in my life! But to get the best results, you have to always work with your team! No matter if you are a competitor or trainer you will always have something to learn!
How big is the role of the barista in the education of the coffee market?
The barista is the most important person!!!!
We can explain everything to our customers!
We have the most important role between knowledge and product so we have to give this knowledge to the coffee world!!
What is your opinion about climate change and all the coffee hybrids, do you think that taste will be affected in the future?
I am so disappointed because of the climate change, but if you look at your pictures from your past until today you will see that we have to go forward and we have to find a solution!
So there is a huge problem for the plantations but we have to find a solution for the future!! We as humans are always excited about discovering new things (like new flavours)! Otherwise there is no evolution!

Când vorbim despre cafea vorbim despre gust, spune-mi despre cafeaua ta preferată/ metoda de cafea și ritualul tău dacă ai unul?
Espresso… sunt îndrăgostit de espresso! Nu numai de o anume varietate, ci de toate! Iubesc să schimb presiunea, timpul de preinfuzie, măcinătura, temperatura apei și să testez fiecare cafea!
Spune-mi părerile tale despre rolul profesioniștilor în cafea atât la momentul prezent, cât și pe viitor.
Istoria este scrisă de către oameni… asta este părerea mea! Din acest motiv trebuie să transmitem cunoștințele noastre tuturor și mai ales noilor generații!
Profesioniștii încearcă mereu să spună adevărul tuturor și încearcă să clădească un viitor mai bun pentru toată lumea cafelei! Fără ei am rămâne mereu la același nivel!

Coffee is about taste; tell me about your favourite
coffee/ coffee method and your coffee ritual if you have one?
Espresso…  I am in love with espresso! Not only with one variety but with all of them! I love changing pressure, pre infusion, grinding, water temperature and trying every single coffee at is best!
Tell me your thoughts about the role of coffee professionals in the present and future of coffee?
History is being writing by humans.. That’s my opinion! That’s why we have to pass down our knowledge to everyone and especially to the newer generations!
The professionals are always trying to tell the people the truth and to make a better future for the entire coffee world! Without them we would stay forever at the same level!

Share Button