Hacienda Miramonte

Located in the region of Naranjo-Alajuela, in Costa Rica, Hacienda Miramonte is renowned for the high-quality coffee beans it produces and a tradition of bean cultivation carefully handed down through generations. Closing in on a century of existence, the first page of Miramonte’s beautiful history was written by a woman who broke down the barriers of her time and society in search of her entrepreneurial ideal.

With bravery and courage, the matriarch of the Gurdian family, Lucila Duval de Morales decided in 1917 to plant coffee. She acquired lands in the city of Heredia, and built a well-structured, prosperous plantation. This coffee farm represents the finest beans produced in Costa Rica. The matriarch’s love for coffee added to the quality of her product, making Hacienda Miramonte a legendary place.
Her work, dedication, and determination was passed down to future generations, and her unwavering dedication set an example that inspired her children, grandchildren and great-grandchildren. Today, Lucila’s great-grandson, Ricardo Gurdian is the owner and operator, running the plantation with the same diligence and passion for coffee with which his ancestor started. Ricardo’s focus and forward thinking for progressive and alternative processes continues to refine the product quality. They respect the environment and the community ensures that they derive the ultimate flavor from their beans.
In the early days of coffee plantation, workers got tokens for their daily coffee pickings, and once a week they exchanged them for money. One of the original tokens was the “Willows,” and it is the symbol of multiple generations of hard work and effort that now represents our brand.

Situată în regiunea Naranjo, Alajuela, în Costa Rica, Hacienda Miramonte este renumită pentru boabele de cafea de înaltă calitate pe care le produce și pentru tradiția cultivării boabelor transmisă cu grijă din generaţii în generații. Având aproape un secol de existență, prima pagină a frumoasei istorii a fermei Miramonte a fost scrisă de o femeie care a rupt barierele timpului și ale societăţii în căutarea idealului antreprenorial.

Cu mult curaj, capul familiei Gurdian, Lucila Duval de Morales a decis, în 1917, să planteze cafea. Ea a achiziţionat terenuri în orașul Heredia și a construit o plantație prosperă bine structurată. Această fermă de cafea reprezintă cele mai bune boabe de cafea produse în Costa Rica. Dragostea ei pentru cafea şi calitatea produsului ei transformă Hacienda Miramonte într-un loc legendar.
Munca ei, dedicarea și determinarea au fost transmise generațiilor următoare și hotărârea ei de neclintit a fost urmată ca exemplu şi i-a inspirat pe copiii, nepoții și strănepoții ei. Astăzi, strănepotul ei, Ricardo Gurdian este proprietarul și operatorul care administrează plantaţia cu aceeași diligență și pasiune pentru cafea cu care au pornit strămoșii săi. Gândirea productivă şi concentrarea lui Ricardo în ceea ce priveşte procesele progresive și alternative continuă să perfecționeze calitatea produsului. Respectă mediul, iar comunitatea se asigură că obține aroma dorită din boabe.
În primele zile ale plantaţiei de cafea, muncitorii primeau jetoane pentru cantitatea de cafea culeasă zilnic, pe care o dată pe săptămână le schimbau pentru bani. Unul din jetoanele originale era inscripționat cu „Sălciile” şi simboliza munca şi efortul multor generaţii care concep brandul.

Share Button