Interviu cu Benjamin Evar

Ai în minte vreun alt oraș pentru planurile tale?
Am dori să fim prezenți în mai multe orașe din întreaga lume în cele din urmă. Dar vom face asta pas cu pas.

Ce înseamnă pentru tine sustenabilitatea la nivelul micilor ferme?
Pe scurt, pentru mine, sustenabilitatea la ferme mici înseamnă a privi impactul asupra mediului, nivelului social și economic și modul în care ele sunt interconectate.
Înseamnă sprijinirea fermelor mici la nivelul cooperativelor, exportatorilor și exporturilor ca acestea să se îndrepte spre modele mai economice de producție, cu un procent ridicat de producție de specialitate și un control mai bun al tuturor proceselor.
Aceasta înseamnă conectarea poveştii cafelei de specialitate cu un impact redus și ușor de gestionat asupra mediului (utilizarea apei şi a îngrășămintelor, pulverizarea insecticidelor, sănătatea solului). Și înseamnă să ne asigurăm că tinerii muncitori calificați din comunitatea locală sunt implicați în misiunea fermei, astfel încât următoarea generație de producători de cafea să aibă o resursă locală de lucru calificat disponibilă pentru a sprijini producția de înaltă calitate pentru clienții de specialitate din întreaga lume.

Do you have any other city in mind for your plans?
We would like to be present in several cities around the world, eventually. But one step at a time.

What does sustainability at the small farms level mean for you?

Very briefly, sustainability at small farms to me means looking at environmental, social, and economic impacts and how each of those are intertwined.
It means looking at supporting small farms at the coop, exporter and exporter levels to move towards more economic models of production, with high percentages of specialty production and better control of all production processes.
It means connecting the specialty story with a low and manageable environmental impact (water use, fertilizer use, pest sprays, soil health).
And it means ensuring that young skilled laborers from the local community are engaged in the farm’s mission, so that the next generation of coffee growers has a local resource of skilled hands available to support high-quality production for specialty clients world-wide.

Share Button