Interviu cu Benjamin Evar

Care este părerea ta despre schimbările climatice și despre toți hibrizii de cafea, crezi că gustul va fi afectat în viitor?
Nu sunt sigur, cred cu siguranță că hibrizii de cafea sunt esențiali pentru a asigura lanțul de aprovizionare, acum că toate datele indică faptul că schimbările climatice vor afecta în mod dramatic oferta de cafea arabica la nivel mondial.

În același timp, sunt convins că trebuie să continuăm să lucrăm cu aromele pe mai multe fronturi (varietăți, controlul fermentației și facilități de uscare mai bune), pentru a ne asigura că un procent mai mare din volumul total anual este comercializat și vândut sub formă de cafea speciality și, prin urmare, pentru a solicita un punct de preț ridicat. Presupun că orice experimentare cu hibrizi pentru a aborda riscurile schimbărilor climatice, va trebui simultan să se joace cu impactul hibrizilor asupra aromei. Excluderea acestei variabile ar fi cu siguranță dăunătoare pentru asigurarea unui acces sporit la piețele de specialitate pentru agricultorii care continuă să se ocupe de exploatațiile agricole în zonele expuse riscului unor efecte grave din cauza schimbărilor climatice.
La fel de importante pentru cercetarea noilor hibrizi rezistenți la schimbările climatice sunt o mai bună gestionare și protecție a solului, utilizarea copacilor, intercalarea culturilor, înlocuirea cafelei cu unele culturi rezistente la secetă și alte metode care urmăresc abordarea holistică a agriculturii la scară mică. În cele din urmă, mă preocupă mai mult asigurarea mijloacelor de trăi pentru fermierii mici și tratarea responsabilă a solurilor.

What is your opinion about climate change and all the coffee hybrids, do you think that taste will be affected in the future?
I’m not sure, I certainly think that coffee hybrids are essential to secure the supply chain, now that all data indicates that climate change will impact global arabica coffee supply dramatically.

At the same time, I am convinced that we need to keep working with flavor on multiple fronts (varietals, fermentation control and better drying facilities), to ensure that a greater percentage of total volume annually is marketed and sold as substantially different from commodity coffee and therefore demands a high price point. I suppose that any experimentation with hybrids to address the risks of climate change, will simultaneously need to play around with flavor impacts from hybridization.
The exclusion of this variable would certainly be detrimental to securing greater access to specialty markets for farmers continuing to farm in areas in danger of severe impacts from climate change.
Equally important to research into new climate change resistant hybrids, is better soil management and protection, use of shade trees, intercropping, substituting coffee for more drought resistant crops, and other methods that look to address small scale farming holistically. In the end, I more concerned about securing livelihoods for small farmers and treating soils responsibly.

Share Button