Interviu cu Gilberto Baraona

De ce cafea? Spune-ne despre
istoria fermei tale.
Familia mea este în afacerea de cafea de când primele plante de cafea au fost plantate în 1890 în El Salvador.
Din partea familiei mamei mele, bunicul meu era un producător de cafea, din partea tatălui meu, erau producători de cafea foarte mari.
De când eram un băiețel de numai 6 luni, familia mea m-a dus să trăiesc lângă cafea, când am crescut nu erau prea mult de făcut pentru un băiețel, așa că mă jucam tot timpul cu fiii muncitorilor din fermă, învățând partea agricolă din cultivarea cafelei. De asemenea, bunicul meu a fost un mare morar de cafea și m-a învățat cum să procesez cafeaua fermentând-o și uscând-o.
Cum ai decis să faci o grădină botanică de cafea și care este scopul ei?
Am lucrat timp de 8 ani în conducerea celei mai mari companii exportatoare de cafea din El Salvador și Guatemala. În primul rând, cafeaua pe care am vândut-o la această companie a fost de 750.000 de pungi de cafea comercială, iar atunci când piața de cafea a ajuns la 35 de cenţi pe kilogram, am înțeles că viitorul nu constă în producerea unor cantități mari de cafea comercială vândute la prețurile de piață C, ci că trebuie să existe o cafea mai calitativă. Așa că am început un program de cafea în anul 2000, când în ferma mea, los Pirineos, un proiect științific de cultivare a început să experimenteze cu varietăți pentru a face o nouă cafea care să reziste la dăunători, astfel m-am apucat să studiez o mulțime de soiuri de cafea. Apoi am început să colectez semințe din toată lumea, iar institutul botanic din Franța mi-a dat și niște plante pentru grădina soiurilor. Scopul meu a fost acela de a găsi cafeaua cu o calitate ridicată.

Why coffee? Tell us about the history of your farm.
My Family has been in the coffee business since the firsts plants of coffee were planted in 1890 in El Salvador.
From my mother’s family side, my grandfather was a coffee producer, from my father’ side, they were very large coffee producers.
Since I was a little boy of only 6 months, my family brought me to live by the coffee, when I was growing up, there was not too much to do for a little boy, so I was all the time playing with the sons of workers from the farm, so I learnt the agricultural part of growing coffee. Also, my grandfather was a great coffee miller and he taught me how to process coffee by fermenting it and drying it.
Tell me how you decided to make a botanical coffee garden and what is its purpose?
I worked for 8 years managing the largest coffee exporting company in El Salvador and Guatemala.
Primarily the coffee that we sold at this company was
750,000 bags of commercial coffee and when the coffee
market hit $.35 cents per pound, I understood that the future was not in producing volume of commercial coffee that was sold at C market prices, but that there must be a more quality coffee. So, I started a coffee program in 2000 when in my farm, los Pirineos, a scientific growing project had been starting to experiment with varietals to make a new coffee that was resistant to the coffee borer, so I started studying a lot of coffee varieties. I then began collecting seeds from all over the world, the botanical institute of France also gave me some plants for the varietal garden. My goal was to find that coffee that was high in quality.

Share Button