Interviu cu Maxwell Colonna

Photo: Sprudge.com

De ce ai ales cafeaua?
Spirala nesfârșită de gust și experiența legată de degustare, ostilitate, comunitate și învățare. Este o băutură incredibilă cu o lume uimitoare care o orbitează. Cafeaua nu devine plictisitoare.

Spune-ne despre prima ta amintire cu gust de cafea.
Ei bine, prima mea amintire ar fi că alegeam o ceașcă de ceai în loc de o ceașcă de cafea care nu prea îmi plăcea. Melbourne, Australia,e locul unde am devenit fascinat de cafea. Nu a fost despre a învăța să-mi placă, ci a fost o ceașcă de cafea din Kenya care mi-a năucit mintea și m-am îndrăgostit de cafeaua de specialitate acolo și apoi am decis că este ceea ce vreau să fac. Asta a fost acum mai mult de 10 ani.

Povestește-ne cum ai început să intri în competiții și de ce?
M-am străduit să învăț despre cafea și multe dintre cursurile la care am mers la început nu m-au ajutat cu adevărat. L-am căutat pe campionul australian la vremea respectivă, David Makin. Cursul meu de trei ore cu el mi-a deschis ochii. Am început să văd cafeaua ca ceva plin de întrebări și răspunsuri. Mi se părea că în competiții era centrul de excelență în cafea, mă interesa să particip. Apoi, în Anglia, când l-am văzut pe Michael Phillips câștigând WBC cu o performanță incredibilă, care avea o echipă de scenă, m-am gândit că vreau să fac asta cu siguranță ! A fost o platformă uimitoare pentru mine, am învățat multe, multe uși s-au deschis și m-am întâlnit și conectat cu oameni din întreaga lume. De asemenea, chiar mi-a plăcut acest proces.

Why did you choose coffee?
The never-ending rabbit hole of flavor and experience tied in with tasting, hostility, community and learning. It’s an incredible drink that has an amazing world orbiting it. Coffee never gets boring.

Tell us about your first memory with coffee.
Well, my first memory would be choosing a cup of tea over a cup of coffee I really didn’t like. It was in Melbourne, Australia where I became fascinated by coffee. It wasn’t as learning to like it, it was more having a cup of Kenyan coffee that blew my mind and I fell in love with specialty coffee there and then and decided it was what I wanted to do. That was just over 10 years ago.

Tell us about how you started entering competitions and why?
I was struggling to learn about coffee and a lot of the courses I went on early on didn’t really help. I sought out the Australian champion at the time, David Makin. My three-hour course with him was eye opening. I began to see coffee as something as much full of questions as answers.
It appeared to me that competing was the hub of excellence in coffee, I was interested in taking part. Then, back in England when I saw Michael Phillips win WBC with an incredible performance that had stage craft to it, I thought I definitely want to do that! It has been an amazing platform for me, I learnt lots, many doors opened and I have met and connected with people around the world. I also just really enjoyed the process.

Share Button