Meet Me In the Morning

De asemenea, au o serie de râșnițe, bazându-se pe celebrul EK43 pentru cafele la filtru, și trei Mythos 1, la fel de renumite, pentru espresso, băuturi pe bază de lapte și varianta decaf, care provine, desigur, de la prăjitoria lui Maxwell (Colonna). În ceea ce privește mașinile de cafea, au ales Linea Pb de la LaMarzzocco.
Și pe bună dreptate!
Cafelele lor recurente, mi s-a spus, vin de obicei de la La Cabra și Colonna Coffee. Vă puteți baza, de asemenea, pe faptul că veți găsi de fiecare dată trei nume de prăjitori diferiți în magazin, iar boabele de cafea pe care le comercializează se schimbă săptămânal. Din păcate, am ratat ultimele pungi de la Populus și Fjord din Berlin (bine c-am reușit să-i prind în timpul WOC19, nu ?!), însă am apucat să cumpăr o Rwanda delicioasă pentru acasă.
Așadar, dacă vă aflați în „cartier”, vă încurajez să le facețî o vizită pe care în mod cert nu o veți regreta!

They also have a number of grinders here, relying on the famous EK43 for filter coffees, and three of the equally renowned Mythos 1 for the espresso, milk based drinks and decaf, which also comes of course from roaster Maxwell (Colonna). As far as coffee machines go, they chose the trusty Linea Pb from LaMarzzocco to get the job done. And for good reasons!
Their recurrent coffee beans, I’ve been told, usually come from La Cabra and Colonna Coffee. You can also count on finding three different roasters in the shop and the coffees they sell changes on a weekly basis. Unfortunately I had just missed the last few bags of Populus and Fjord Coffee Roasters from Berlin (good thing I managed to catch them during the WOC19, huh?!), but managed to snatch one bag of Rwanda for home.
So if you’re in the “neighbourhood”, I encourage you to go in for a visit you won’t regret!

Articol de / Article by Ronița Dragomir
Share Button