Uganda Farmer

Uganda produce cea mai incredibilă cafea care întreține calitatea și aroma, calităţi care o fac unică și mai accesibilă în rândul profesioniștilor din domeniu. Cafelele din Uganda au început recent să domine printre barista din întreaga lume care concurează cu cafeaua din Uganda și încearcă să expună harta Ugandei în lumea de specialitate.

În timpul concursului de cafea Taste of Harvest (ToH), care a avut loc la Laboratorul de Calitate UCDA din Kampala în perioada 16-20 ianuarie 2012, „cineva a avut parte de cafeaua mea și a luat o mostră pentru cupping și a fost cel mai bun gust din competiția recoltelor în 2012. Acela a fost momentul când am auzit despre cafea de specialitate și mi-am dat seama că, „făcând-o bine va fi specială”.
Ca atare, cafeaua de specialitate este pasiunea mea.” Kads Dison
Aș dori să vă împărtășesc o conversație deschisă care a fost purtată online cu producătorul de cafea de specialitate din Uganda, Dison Kareng. Dison și-a concentrat eforturile de a susține, produce și dezvolta un sector de cafea de specialitate în cadrul comunității sale, la periferia municipiului Kapchorwa, în apropiere de Sipi Falls din estul Ugandei.

Uganda produces the most incredible coffee that stands for quality and flavor that makes it unique and more approachable among coffee professionals.Coffees from Uganda recently started dominating among baristas around the world who compete with Uganda coffee and try to expose the map of Uganda into the world of specialty.

During the Taste of Harvest (ToH) Coffee Competition that was held at the UCDA Quality Lab in Kampala from 16th – 20th January 2012, “someone got a chance of my coffee and took a sample for cupping and it was the best in the taste of harvest competition in 2012. That was the time I’ve heard about specialty coffee and I realized ‘Doing it right will end up Special’.
So, specialty coffee is my passion.” Kads Dison
I would like to share with you an open conversation that was conducted online with specialty coffee producer in Uganda, Dison Kareng. Dison has developed his efforts to sustain, produce and develop a specialty coffee sector within his community in the outskirt of Kapchorwa municipality not far from Sipi Falls in Eastern Uganda.

Share Button