Interviu cu Joanna Alm

De ce cafea? Când ai început și care au fost motivele care te-au determinat să alegi cafeaua?
Am început să lucrez cu cafeaua datorită aromei. Am vrut să înțeleg cum poate avea o cafea atâtea gusturi diferite.
Am rămas la cafea pentru impactul pe care îl poate avea cafeaua. Lucrând cu producătorii, oferind slujbe unei duzine de bariști, servind cafea câtorva sute de oameni în fiecare zi.
Cred mult în impactul pozitiv, aceasta este cea mai mare motivație a mea. Este, de asemenea, o comunitate mare și foarte prietenoasă.
Cum este piața cafelei la momentul actual comparativ cu acum 10 ani?
Cu siguranță avem mai puțini clienți în cafenea care întreabă dacă cafeaua este aromată sau care cer o cafea Mocha. Am devenit și mai puțin snobi în ceea ce facem. În 2010, noi cei de la Drop Coffee, le spuneam oaspeților noștri tot ce știam noi despre motivele pentru care cafeaua avea un gust diferit.
Fie ca „discurs defensiv”, fie într-un „te rog să-ți placă de noi!” fel. Prezentarea era mai ales într-un limbaj tehnic. Astăzi știm mult mai multe despre toate cafelele pe care le servim, dar împărtășim mai cu măsură și într-un mod mai lesne de înțeles. Astfel distanța dintre profesionist și client poate deveni mai mică.
În urmă cu zece ani, rar se putea schimba producătorul cafelei. Industria s-a schimbat între timp, de la concentrarea pe blend-uri sau stiluri de prăjire, la concentrarea pe cafeaua propriu-zisă.
În ultimul deceniu s-a lucrat masiv pentru a arăta consumatorilor valoarea reală a cafelei de specialitate. Următorul pas este să ajungem să plătim producătorului valoarea reală a produsului său.
Care a fost pentru tine cea mai de neuitat experiență cu cafeaua? (locuri, băuturi, rețete)
În primă fază, fiecare cafea high-end era o experiență în sine. Diferența dintre ceea ce erai obișnuit să bei sau experimentasei în comparație cu high end-ul era masiv.
O să-mi amintesc mereu prima dată când am mers la Buquette în 2009. Știam atât de puține despre cafea (însă credeam că știu totul) și am fost copleșită să văd fermele și să degust toate cafelele de proape 90 de puncte.
Am cumpărat o Hacienda La Esmeralda pe care am prăjit-o și am folosit-o când am concurat câțiva ani mai târziu. Astăzi sunt foarte sceptică în ceea ce privește metoda de prăjire pe care am ales-o, dar atunci a fost cea mai de senzație cafea pe care o întâlnisem. Am analizat fiecare picătură și am găsit în ea nenumărate arome.

Why coffee? When did you start
and what were the reasons that made you choose coffee?
I got into working in coffee for the flavour.
I wanted to understand how coffee could taste
so different.
I stayed in coffee for the impact coffee can have. Working with producers, giving a dozen of baristas work, serving coffee to hundreds of people every day.
I believe a lot in the positive impact, that is my biggest motivation. It is also a great and very friendly community.
How is the coffee market now in comparison to 10 years ago?
We definitely have less café guests asking if the coffee is flavoured, or asking for a Mocha coffee. And we have gotten less snobby about what we are doing. Back in 2010, we at Drop Coffee, told the café guest everything we knew about why the coffee tasted so different.
Either as a “defensive speech” or in a screaming “please like me!” kind of way. We also did it in a technical language. Today we know so much more about all the coffees we serve, but we share way less and in a more understandable way. This way the distance between the coffee professional and the customer is smaller.
Ten years ago, it was rare to change who the producer behind the coffee where. The industry has shifted, from focusing on blends or roast styles, to focusing on the actual coffee.
The past decade a massive work has been done to show the consumers the real value of speciality coffee. The next step is to pay the producer the real value of the product too.
Which was for you the most unforgettable experience with coffee? ( places, drinks, recipes)
In the early stages, every high-end coffee was a kick. The difference between what you were used to drinking or experienced compared to the high end was massive.
I will always remember the first time I went to Buquette in 2009. I knew so little about coffee (but thought I knew everything) and was overwhelmed by seeing the farms and cupped almost all 90 points coffees.
I bought a Hacienda La Esmeralda that I roasted myself and competed with a few years later.
Today I am very skeptical about the roast I did, but back then it was the highest coffee sensation I had experienced. I analysed every drop and found a dozen of flavours in it.

Share Button