Interviu cu Joanna Alm

Ce alte proiecte legate de cafea ai despre care ne poți vorbi?
Anul acesta, am lansat o carte. Se numește „Manifest pentru o cafea mai bună” și răspunde la întrebarea de ce m-am apucat eu de cafea – cum poate cafeaua să aibă gusturi atât de diferite? În prezent este disponibilă numai în limba suedeză.
De asemenea, fac parte din echipa de Sustenabilitate SCA și din Roasters Guild AC ca Sustainability Chair. Nu prea am timp liber pentru asta, dar îmi oferă atât de multe, iar munca pe care SCA o depune este esențială pentru cafeaua de specialitate, pentru a ne putea menține concentrarea și a progresa ca industrie la nivel global.
Cât de important este rolul unui barista în educația pieței de cafea?
Dacă un barista nu știe să prezinte corect produsul, munca anterioară care a intrat în acea cafea este distrusă sau subevaluată. Un barista este singurul din linia de producție care poate face să crească valoarea produsului, adăugând un serviciu exemplar și sporind astfel experiența respectivei cafele. Abilitățile unui barista trebuie să conțină cantități egale de cunoștinte de ospitalitate, cât și de preparare a cafelei. Dacă atmosfera din cafenea nu este potrivită sau timpul de așteptare este prea lung, clientul se va bucura mai puțin de experiența sa completă. Am văzut de aproape nenumărate cazuri de bariști care au urmat o carieră în cafea. Să fii barista este o muncă grea, iar tu ești „pe scenă” pe toată durata turei tale de lucru. Dar ceea ce primești la schimb atunci când faci cuiva ziua mai bună sau cineva descoperă cât de bună poate fi o cafea, aceasta este recompensa perfectă.

What other projects related to coffee do you have and can tell us about?
This year, I released a book. It is called “Manifest for Better Coffee” and it answers the question of why I got started with coffee – how could coffee taste so different? It is currently only available in Swedish.
I am also a part of the SCA Sustainability AC and the Coffee Roasters Guild AC as Sustainability Chair. I don’t really have any spare time for this, but it gives me so much and the work SCA is doing is essential for the speciality coffee, to keep focused and progress as a global industry.
How big is the role of the barista in the education of the coffee market?
If the barista is not delivering well, the previous work of the coffee is destroyed or undervalued.
A barista is the only one in the production line who can increase the product, by adding extraordinary service and thereby increasing the full experience of the coffee.
A barista’s skills have to equally be as much about service skills as they are about coffee brewing knowledge. If the vibe in the café is not right or the waiting time is too long, the customer will enjoy his coffee experience less. I have seen first hand many baristas building their coffee carrier. To be a barista is hard work, and you’re “on stage” your whole working shift. But the kick you get when you make someone’s day better or someone discovers how good coffee can be, that is the perfect reward.

Share Button