Interviu cu Joanna Alm

Cafeaua are legătură cu gustul, spune-mi despre metoda ta de a face cafea?
În Suedia crești având cafea la filtru în fiecare casă. Obișnuiesc să fac o Kalita destul de simplă în fiecare dimineață. Rețeta mea implică 32 de grame de cafea la 500 ml de apă. Cel mai important lucru de reținut este că, datorită stilului meu de prăjire, care este destul de light, ideală ar fi o temperatură de peste 93 de grade pentru a extrage cafeaua în mod corespunzător. Timpul total de preparare este de aproximativ 3:30 min, în funcție de cafeaua folosită.
Spune-mi gândurile tale despre rolul femeilor în prezentul și viitorul cafelei?
Atunci când femeilor li se dă acces la putere, afacerile cresc și aceasta are, de asemenea, un impact pozitiv asupra societăților. Vă recomand să citiți cartea scrisă de Melinda Gates, The Moment of Lift – How Empowering Women Changes the World.
Există structuri de putere în conducerea industriei cafelei pe care nici nu le mai remarcăm, atât de obișnuiți suntem. Nu este vina nimănui, dar este de datoria tuturor să încercăm să facem un loc cât mai inclusiv. Pentru a avea cât mai multe femei de afeceri și concurente la competiții, trebuie să permitem ca lucrurile să fie făcute diferit.
În final, câteva cuvinte pentru comunitatea de cafea din România.
România! Am fost de câteva ori la București pentru a vizita partenerul nostru en-gros Frudisiac din București, cea mai frumoasă cafenea construită de la zero de proprietarul Oana. România are multe cafenele bune pentru cafea de specialitate și mulți prăjitori talentați. Combină asta cu o arhitectură superbă și oameni ambițioși… Comunitatea românească de cafea pare atât de plină de viață și este atât de vibrantă, abia aștept să revin!

Coffee is about taste, tell me about your coffee method?
In Sweden you grow up with filter coffee in every home. I brew a fairly basic Kalita every morning. My recipe involves 32 grams to 500 ml of water. The most important thing to note is that because of my roast style, which is quite light, it would be ideally to use a temperature of over 93 degrees to extract the coffee properly. The total brew time is about 3:30 min depending on the coffee used.
Tell me your thoughts about the role of women in the present and future of coffee?
When women are empowered, businesses grows and it also has a massive positive impact on societies. I strongly recommend reading Melinda Gates’ book, The Moment of Lift – How Empowering Women Changes the World.
There are power structures in the leadership of the coffee industry we do not even think about anymore, that’s how used to them we are. It is nobody’s fault and everyone’s mission to make it a more open place. To get more female business owners and competitors, we need to allow things to be done slightly different.
In the end how about a few words for the coffee community in Romania.
Romania! I have been to Bucharest a few times to visit our wholesale partner Frudisiac in Bucharest, the most beautiful café built from scratch by the owner Oana. Romania has many good cafés for speciality coffee, and many talented roasters. Combine that with a gorgeous architecture and ambitious people… The Romanian coffee community seems so vibrant and popping and I cannot wait to come back!

Articol de / Article by Silvia Constantin
Traducerea / Translate by Ronița Dragomir
Share Button