Interviu cu Joanna Alm

Care este părerea ta despre schimbările climatice și despre toți hibrizii din cafea, crezi că în viitor gustul va fi afectat?
Criza climatică este foarte prezentă în și în jurul a tot ceea ce facem în domeniul cafelei. Industria aceasta are o amprentă globală masivă, întrucât producția climatică este puternic afectată de criza climatică.
A produce cafea în etapa climatică din 2019, este un lucru foarte complicat și fragil.
Dacă cafeaua poate fi produsă în aceleași zone și de către aceiași producători profesioniști, sper că și aceste noi soiuri și hibrizi vor genera cafele cu punctaj de peste 85+.
Presupunând bineînțeles că producătorii vor avea acces ușor la aceste semințe.
A trece la o altitudine mai mare sau a nu fi capabil să produci deloc cafea în anumite țări ar face totul mult mai dificil și nu ar fi o călătorie pe care mulți ar putea-o duce la bun sfârșit. La fel cum nici eu nu-mi puteam permite să cumpăr o nouă locație pentru prăjitorie fără să am sprijin financiar.
Toate cercetările care se fac pe soiuri mai rezistente sunt foarte importante; sunt absolut convinsă de aceasta din ceea ce am văzut până acum, mai ales având deja câteva exemple grozave în America Centrală și unele arătând schimbări ale sistemului de rădăcini în America de Sud.
Știu prea puțin despre cercetările în curs pentru a aprofunda mai mult subiectul, dar știu că planta arabica este foarte fragilă și reprezintă o provocare majoră. Dacă combini criza climatică cu cea a prețurilor cafelei, răspunsul pe scurt este că totul este foarte fragil în momentul de față.

What is your opinion about climate change and all the coffee hybrids, do you think that taste will be affected in the future?
The climate crisis is very present in and around everything we do in coffee. The coffee industry has a massive global footprint, as the climate production is heavily impacted by the climate crisis.
To produce coffee in the 2019 climate stage, is already very tricky and fragile.
If coffee can be produced in the same areas and by the same professional producers that coffee has today, I am hopeful 85+ coffee will be produced by new varietals and hybrids too. If the producers have an easy access to the seeds, of course.
To move to higher altitude or not being able to produce coffee at all in certain countries would be more challenging and not a journey that many can undertake. Exactly the way I couldn’t afford to buy a new roastery location without having financial support.
All the research that is being done on resistant varietals is very important; I am positive from what I have seen so far, especially already having some great examples in Central America and some root system changes in South America.
I know too little about the ongoing research to go more in depth, but the arabica plant is super fragile and it is a massive challenge. Combine the climate crisis to the coffee price crisis and the short answer is everything is very fragile.

Share Button