Interviu cu Maxwell Colonna

Foto: Sprudge

De ce cafea? Când și care au fost motivele care te-au determinat să alegi cafeaua?
Am fost impresionat de cât de interesantă este cafeaua, dar și de cât de dificil era acum treisprezece ani să o pot cu adevărat prezenta clienților. Am luat asta drept o provocare, de a porni o discuție despre cafea cu clienții mei și de a învăța mai multe eu însumi, așa că asta fac de atunci!
Cum este piața cafelei astăzi în comparație cu acum zece ani?
Totul este atât de diferit. Când am început, nu știam dacă povestea cafelei și complexitatea ei va merge în mainstream, dar în Marea Britanie, tendințele sunt acum determinate de cafeaua de specialitate, ceea ce a făcut-o mai accesibilă ca niciodată. Cred cu adevărat că datorită unui potențial public uriaș lumea cafelei va deveni un loc uimitor.
Care este pentru tine cea mai de neuitat experiență cu cafeaua? (locuri, băuturi, rețete)
Oh wow. O întrebare imposibilă … Am avut atâtea experiențe de neuitat în cafea, cafeaua a fost viața mea și îmi permite să întâlnesc oameni incredibili din întreaga lume. Fie că este vorba de campionatele de barista, de a descoperi o cultură a cafelei sau de a fi surprins de o ceașcă de cafea, totul este uimitor în sine.
Ce alte proiecte legate de cafea aveți și ne puteți spune? De asemenea, de ce „apă”?
Îmi place să colaborez, iar unul dintre cele mai bune lucruri despre lucrul cu alții este faptul că înveți. Am avut norocul să colaborez cu experți diferiți și oameni uimitori din industrii complet diferite în ultimii ani. Cercetarea apei cu Christopher H Henond a fost cu adevărat un lucru nemaiîntâlnit până atunci. Cred că adevărata provocare a fost atât complexitatea apei, cât și dificultatea de a explica și comunica despre impactul acesteia într-un mod inteligibil și relatabil. Încă lucrez în domeniu cu proiectul Peak Water. Acesta este conceput pentru a transforma tehnologia dintr-o cafenea într-un dispozitiv simplu pentru acasă. A fost greu, dar suntem aproape la linia de sosire! Celălalt proiect major la care lucrez este o râșniță! Măcinarea este ca apa: complexă și dificilă.
Cât de important este rolul apei în cafea și cum ai început să studiezi și să dezvolți proiectul din jurul acesteia?
Cred că după calitatea cafelei verzi și metoda de prăjire, ceea ce urmează este apa. Are un impact atât de mare, însă este în directă legătură cu felul în care abordezi prăjirea. Cafeaua este prăjită eficient și optimizată la apa folosită în ceașcă și astfel putem vorbi despre controlul calității. Dacă sunteți nou în domeniu încercați să înțelegeți impactul apei, care poate fi copleșitor, deoarece chimia și fizica acesteia sunt complexe.

Why coffee? When and what was the reason/ reasons that made you choose coffee?
I was blown away by how interesting coffee was, but also how difficult it was 13 years ago to really find it presented to customers. I saw this as a challenge, to engage customers with coffee and keep learning about it myself and that’s what I have been doing ever since!
How is the coffee market now in comparison with 10 years ago?
It is so different. When we started I really didn’t know if the story of great coffee and its complexities would go mainstream, but in the UK the trends are now driven by specialty coffee and it is more accessible than ever. I really believe with the huge potential audience coffee is in an amazing place.
Which is for you the most unforgettable experience with coffee? ( places, drinks, recipes)
Oh wow. An impossible question….. I have had so many unforgettable experiences in coffee, coffee has been my life and it allows me to meet incredible people around the world. Whether it’s barista championships, being shown a coffee culture or being surprised by a cup of coffee, it’s all amazing,
What other projects related to coffee do you have and can tell us about? Also why water?
I love to collaborate, and one of the best things about working with others is learning. I have been lucky to collaborate with different experts and amazing people from completely different industries over the past years.
The water research with Christopher H Henond was the real icebreaker. I think the real challenge was both the complexity of water but also the difficulty to explain and communicate about water’s impact in an understandable and relatable way. I am still working on water with the Peak water project. This is designed to get café technology into a simple home device. It has been tough but we are almost there! The other major project I am working on is a grinder! Grinding is like water: complex and difficult.
How important is the role of the water in coffee and how did you start studying and developing the project around it?
I think that after the green coffee quality and the roast, water is next. It has such a huge impact, but it is also directly linked to the roasting approach.
The coffee is effectively roasted and optimised to the water used to cup and quality control the coffee. If you are new to trying to understand water’s impact, it can be overwhelming as the chemistry and physics are complex.

Share Button