Interviu cu Maxwell Colonna

Există o tradiție îndelungată în dezvoltarea unor tipuri de cafea pentru a maximiza calitatea, producția și rezistența la boli etc. Gustul cafelei este în mod clar în continuă evoluție pe măsură ce se experimentează cu metodele de procesare și noi varietăți sunt plantate. Cred că avem încă destule de explorat. Succesul pe care l-a avut Castillo este evident. Cu toate acestea, este clar că se pune un accent tot mai mare pe îmbunătățirea durabilității ecologice a cafelei în creștere. În studiile privind ciclul de viață în care am fost implicat și despre care am citit, felul în care se produce cultura cafelei reprezintă unul dintre cele mai mari efecte asupra mediului. Sunt multe de făcut aici.
Spune-mi gândurile tale în ceea ce privește rolul unui barista în prezentul și viitorul cafelei?
Cred că rolul nu va dispărea, ci pur și simplu va deveni mai important – există un argument puternic că boom-ul din cafeaua celui de-al treilea val face parte din mișcarea senzorială. Unele lucruri sunt din ce în ce mai automatizate și împinse înspre sfera digitală, în timp ce alte meserii au evoluat, probabil pentru a echilibra această tendință. Barista-ul obține din ce în ce mai multă atenție reprezentând amestecul dintre un somelier și un barman, deoarece consumatorii au învățat să recunoască din ce în ce mai mult complexitatea cafelei.
La final, câteva cuvinte pentru comunitatea cafelei de specialitate din România.
Din scurta mea perioadă în România, am văzut o scenă pasionată de cafea, cu o mulțime de călătorii și povești interesante ce urmează să apară. Țineți-o tot așa!

I think there is still enough to explore. The success of Castillo is positive. However it is clearly key that there is a growing focus on improving the environmental sustainability of growing coffee. In the life cycle studies I have been involved in and read, it is the coffee growing that has one of the biggest impacts on the environment. There is plenty of work to do here.
Tell me your thoughts about the role of the baristas in the present and future of coffee?
I think the role is going nowhere and is simply becoming more important – there is a strong argument that the boom in third wave coffee is part of the experiential movement. Some things are more and more technology and digital driven whilst other craft movements have grown, possibly to balance this out. The barista is getting more and more recognition as a mix between a sommelier and a bar person as consumers recognise the complexity of coffee more and more.
In the end a few words for the specialty coffee community in Romania.
From my brief time in Romania I saw a passionate coffee scene, with lots of exciting coffee journeys and stories to come. Keep it up!

Articol / Article de / by Silvia Constantin
Traducerea / Translate de / by Ronița Dragomir
Share Button