Interviu cu Maxwell Colonna

Cel mai bun lucru de făcut este să gustați cafeaua într-o serie de tipuri de apă, „de la foarte soft la hard”, pentru a vă face o idee de bază și pentru a începe apoi să explorați mai în amănunt. Există mai multe cercetări în ceea ce privește apa pentru cafea! Există, de asemenea, mai multe tehnologii pentru a ajuta la îmbunătățirea calității apei – nu puteți face cafea excelentă fără apă bună.
Cafeaua este despre gust; povestește-mi despre metoda preferată de cafea / cafeaua și despre ritualul tău dacă ai unul.
Iubesc varietatea aromelor și diferențele în tărie a cafelelor. Când mă refer la cafea o tratez într-un fel asemănător vinului și mă bucur de majoritatea tipurilor de cafea neagră. Îmi plac gradele de tărie diferite, precum și varietatea uriașă care formează originea, soiul și procesarea. Un favorit al meu la momentul actual este lungo-ul pe care-l facem în cafeneaua noastră din Bath – are o putere de aproximativ 5%, la o presiune mai mică și un grad de măcinătură mai înalt și chiar cred că această tărie este excelentă în prezentarea anumitor cafele!
Care este părerea ta despre schimbările climatice și despre toți hibrizii din cafea, crezi că în viitor gustul va fi afectat?
Aceasta este în mod clar o provocare având în vedere că producția de cafea în mare depinde de climă. Cele mai multe soiuri sunt de fapt „cultivars”, deoarece au fost dezvoltate în mare parte prin interacțiunea umană, astfel încât nu mai putem vorbi de nimic nou acolo.

The best thing to do is taste coffee to a range of waters from very soft to hard to get a basic idea and to then start exploring more specifically within this. There is more research to do on water for coffee! There is also more technology to be developed to help improve water quality – you can’t make great coffee without great water.
Coffee is about taste; tell me about your favourite coffee/ coffee method and your coffee ritual if you have any.
I really do love the variety of coffee flavours and strengths. I approach coffee a bit like wine and enjoy most versions of black coffee. I like the varying strengths as well as the huge variety form the origin, variety and processing. A current favourite of mine are the lungos we make in our Bath store – it comes in around 5% strength with a lower pressure and coarser grind and I really feel this strength is great at showcasing certain coffee!
What is your opinion about climate change and all the coffee hybrids, do you think that taste will be affected in the future?
This is clearly a challenge with producing great coffee being climate dependent. Most varieties are actually “cultivars” as they have mostly been developed by human interaction so nothing is new there.
There has been a long tradition of developing coffee types to maximize quality and output and disease resistance etc.
The taste of coffee is clearly evolving all the time as processing gets experimented with and varieties get planted.

Share Button