Perpetue Mukamusinga

Care este pentru tine cea mai de neuitat experiență în ceea ce privește cafeaua? (locuri, băuturi, rețete)
Cea mai de neuitat experiență a fost să câștig bursa pentru participarea la tabăra Barista din Grecia 2019. Am fost foarte încântată să învăț despre cafeaua Ibrick și metoda Diamond a lui Stefanos.
Ce alte proiecte legate de cafea ai despre care ne poți povesti?
Deocamdată nu am alte proiecte, deoarece lucrez cu Sustainable Growers și Question Coffee, pentru că aceștia lucrează cu cooperative de femei din mediul rural și oferă cursuri de barista. Acest lucru se aliniază cu viziunea mea de a avea mai mulți bariști profesioniști din Rwanda.
Cât de important este rolul unui barista în educația pieței de cafea?
Știți că Rwanda are cea mai bună cafea, iar bariștii sunt capabili să mențină acea calitate în paharul clienților din punct de vedere al consecvenței și al modului profesional. Aceasta este cheia pentru o creștere a consumului local de cafea. Barista este cel care vorbește cu clienții și împărtășește poveștile fermierilor de cafea.

Which is for you the most unforgettable experience with coffee? ( places, drinks, recipes) 
The most unforgettable experience was to be awarded the scholarship for attending the barista camp in Greece 2019. I was very excited to learn about the Ibrick coffee experience and Stefanos’ Diamond method.
What other projects related to coffee do you have and can tell us about?
For now, I have no other projects because I am working with Sustainable Growers and Question Coffee as they work with rural women cooperatives and they train baristas. This is aligned with my vision to have more Rwandan professional baristas.
How big is the role of the barista in the education of the coffee market?
You know Rwanda has the best coffee, and baristas are able to maintain that quality in the customer cup in terms of consistency, and professional way. This is the key to increase local coffee consumption. The barista is the one who talks to the customers and shares stories of hard working coffee farmers.

Share Button