Perpetue Mukamusinga

Care este părerea ta cu privire la schimbările climatice și la toți hibrizii de cafea, crezi că gustul va fi afectat în viitor?
Schimbările climatice singure nu pot afecta gustul cafelei, dacă fermierii sunt bine pregătiți în cele mai bune tehnici ale lanțului valoric agronom de la răsaduri până la uscare. Prăjitorii trebuie să mențină profilul potrivit de prăjire, iar bariștii vor face cafeaua într-un mod profesionist.
Cafeaua are legătură cu gustul, spune-mi care este metoda ta preferată de cafea și despre ritualul tău dacă ai unul?
Cafeaua mea preferată este Espresso și cold brew.
Metoda de cafea Aeropress și acesta este ritualul meu obișnuit de cafea.
Spune-mi ce părere ai despre rolul femeilor în prezentul și viitorul cafelei?
Femeile sunt parte integrală a lumii cafelei atât în prezent, cât și în viitor. Femeile joacă un rol crucial în lanțul valoric global al cafelei, de la bob până la ceașcă. Până la 70% din forța de muncă în producția de cafea este asigurată de femei, iar aproximativ 25% din fermele de cafea din întreaga lume sunt gestionate de cultivatori de sex feminin.

What is your opinion about climate change and all the coffee hybrids, do you think that taste will be affected in the future?
The element of climate change alone cannot affect the coffee taste if the farmers are well trained within the best agronomist value chain techniques from seedling to drying. The roasters should maintain the proper roast profile and baristas will make the coffee in a professional way.
Coffee is about taste, tell me about your favourite coffee/ coffee method and your coffee ritual if you have one?
My favourite coffee is Espresso and cold brew. My coffee method Aeropress and this is my usual coffee ritual.
Tell me your thoughts about the role of women in the present and future of coffee?
Women are at the heart of the coffee world, both in the present and the future. Women play a crucial role in the global coffee value chain, from bean to cup.
Up to 70% of labour in coffee production is provided by women and around 25% of coffee farms worldwide are managed by female growers.

Share Button