Perpetue Mukamusinga

Femeile vor avea nevoie de educație cu privire la îmbunătățirea cafelei, iar atunci când vor fi implicate în lanțul valorii cafelei cultura cafelei se va îmbunătăți dramatic. „Când înveți o femeie, înveți o națiune…”.
La final, câteva cuvinte pentru comunitatea de cafea din România.
Familie extinsă a cafelei din România, vă încurajez să iubiți cafeaua și să mobilizați cultura cafelei, astfel încât să poată ajunge la oameni care nu știu încă despre cafea. Haideți să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți lumea cafelei.

Women will need education about coffee improvement and when they are involved in the coffee value chain coffee culture will improve dramatically. “When you teach a woman, you teach a nation….”
In the end a few words for the coffee community of Romania.
Wider coffee family of Romania, I encourage you to love coffee and to mobilise coffee culture so that it can reach people who don’t know about coffee yet. Let’s work together to improve the world of coffee.

Share Button