Interviu cu Nicole Battefeld

De ce și cum ai ajuns să lucrezi în cafea?
Primul meu job după școală a fost să lucrez într-o cafenea. Cel mai cinstit răspuns la această întrebare este că am avut nevoie de bani pentru a plăti chiria și pentru a-mi permite să obțin permisul de șofer. Însă, odată ce mi-am băgat degetul mic în marele ocean care este cafeaua de specialitate, interacțiunea cu clienții, locul comun unde oamenii merg să se întâlnească sau, de multe ori, locul unde merg să își citească ziarul și să se bucure de ceva timp de capul lor am fost prinsă. M-am simțit mereu ca un pește în apă în cafenele. Mă simt ca acasă și nu există nimic altceva în lume care să mă facă să mă simt la fel.
Cred că nu există un răspuns logic la această întrebare – pur și simplu m-am îndrăgostit de cafea și sunt la fel de îndrăgostită în ziua de azi!!
Care este diferența dintre piața europeană și cea australiană?
Aceasta a fost una dintre întrebările pe care mi le-am pus cu mult înainte de a veni în Australia. Cred că cele patru lucruri principale pe care le-am găsit diferite sunt băuturile pe care le consumă, varietatea de cafele oferite, serviciul pentru clienți și vârsta personalului.
Când am ajuns pentru prima dată în Australia, eram curioasă să văd dacă pot ține pasul sau dacă mă voi descurca prost în comparație cu ceilalți. Pentru prima mea tură aici, deși nu a fost planificat, a picat într-o duminică foarte aglomerată. Au avut nevoie de cineva, așa că m-au întrebat cu câteva zile înainte de prima tură de probă. Am pregătit lapte pentru cafele timp de șase ore încontinuu! A fost o nebunie. Mai erau încă trei barista și întotdeauna erau câte 15 – 25 de comenzi aliniate. Nu am lucrat niciodată exclusiv pe lapte sau să fac latte art. Încă mi se pare incredibil să văd câte cafele pe bază de lapte sunt vândute în fiecare zi în Australia. Sunt obișnuită cu mult mai multă cafea la filtru, cafea neagră și espresso, aș spune că băuturile cu lapte se comandă la fel de mult. Vorbesc serios când spun că aici în Australia băuturile cu lapte sunt comandate în medie, în jur de 90%. După ce am priceput acest lucru și mi-am tratat bășicile de pe mână, am început să înțeleg cum sunt folosite diferitele amestecuri de lapte.
La cafenelele angajatorului meu actual, ONA Coffee, aveți opțiunea de a alege între trei sau patru amestecuri de cafea diferite, iar toate sunt concepute pentru a fi băute cu lapte. Se pregătesc de dimineață avându-se în vedere că vor fi folosite cu lapte, astfel dezvăluindu-și cu adevărat toată aroma. În afară de tot ceea ce se oferă zilnic, ai cel puțin o mono origine pentru espresso și au, de asemenea, un meniu de cafea la filtru care mă duce cu gândul la o listă rafinată de vinuri.
Au un „Meniu de rezervă” cu boabe de cafea congelate, așa că ai putea să mergi acolo oricând și să spui că vrei să bei cea mai bună cafea din Panama din 2017. Au totul acolo, sortat în congelator, iar apoi vei primi proaspăt preparată pentru tine, în diferite stiluri (cu lapte, espresso, la filtru). Când am văzut asta pentru prima oară, m-am gândit că este incredibil – și încă gândesc așa!

Why and how did you end up working with coffee?
My very first job after school was working in a café. The most honest answer to this question is actually that I needed money to pay for rent and to be able to afford getting my driver’s license. But once I dipped my little toe into the ocean that is specialty coffee, the interaction with the customers, the communal place where people go to meet up or often the place where they go to read their newspaper and enjoy some alone time I was hooked. I felt like a fish in water in coffee shops. I feel like I’m at home and there is nothing else in the world that makes me feel anything remotely like it.
I think there is no logical answer to this question for me – I just fell in love with it and have been ever since!
What is the difference between the European and the Australian market?
This was one of the questions I’ve asked myself a lot before I came to Australia. I think the four main things that I’ve found different are the drinks they consume, the variety of coffees on offer, customer service and the age of staff.
When I first arrived in Australia, I was curious if I can keep up or if I’m going to be really bad compared to the others. For my first shift here, it wasn’t planned as it was on a very busy Sunday. They just needed someone so they asked me a couple of days before my planned trial shift. I stood on the milk steamer for six hours straight! It was crazy. There were three baristas and always 15 to 25 orders lining up. I’ve never just steamed or poured milk. It is still incredible for me to see how many milk-based coffees get sold in Australia every day. I’m used to so much more filter coffee, black coffee and espresso so, I would say milk beverages get ordered equally as much. I’m serious when I say here in Australia milk drinks get ordered on average around 90%. Once I understood this and treated the blisters on my hand from holding the milk jug, I started understanding the different milk blends.
At the cafés from my current employer, ONA Coffee, you have the option to choose between three or four different blends that where all designed to drink with milk. They get dialed in with milk and really reveal all their flavour when you drink them this way. Apart from all that they offer at least one single origin espresso daily and also have a filter coffee menu that makes me think of an exquisite wine list. They have a ‘Reserve Menu’ of frozen coffee beans, so you could go there anytime and say you would like to drink the best coffee of Panama from 2017. It’s all there, sorted in the freezer and will then get freshly brewed for you, in different styles (milk, espresso, filter). When I first saw this, I thought it was just incredible – and I still do!
The next thing that struck me was customer service. It comes with the Australian mentality and it still collides with my Berlin harshness. Everyone is your ‘mate’. You don’t just say hello, you say how are you, what’s your plan for the weekend and what you have been up to today.

Share Button