Interviu cu Rodolfo R. Batlle

Ca un proiect secundar distractiv, fac o nouă companie în Berlin, în colaborare cu un studio de arhitectură; noua companie se numește KOL93 și se referă la cafea + design. Este un subiect vast, facem proiecte cum ar fi construirea unei noi mori cu apă în Columbia sau mobilier de cafea pentru birouri. Este vorba despre realizarea proiectelor distractive legate de cafea.

Ce înseamnă sustenabilitate pentru tine în cadrul fermelor mici?
Sustenabilitatea la fermele mici este aproape inexistentă în viața reală. Cel mult, se poate numi agricultură de subzistență. Cu excepția cazului în care sunteți unul dintre cei puțini care au un marketing foarte bun și vindeți soiuri scumpe, sunteți bine, dar majoritatea producătorilor mici suferă.
Cafeaua nu valorează suficient cât să trăiți din ea dacă aveți o cantitate mică. De aceea spun agricultură de subzistență. Creșteți niște porumb, fasole, manioc pe o parte pentru a supraviețui, poate creșteți și bananieri pentru a le vinde fructele, poate și să culegeți la ferme mai mari sau să faceți treburi ciudate.
Cafeaua nu este ca vinul, unde poți avea doar unul sau câteva hectare de pământ, să îți creezi propriul vin, să îl vinzi bine și să trăiești o viață bună. Producătorii de vin obțin valoare adăugată dacă fermentează și se îmbuteliază în propria afacere.
Producătorii de cafea se despart de produsul lor foarte devreme în lanț, vânzând cireșe proaspete sau înveliș uscat. Nu puteți duce o viață modernă cu costuri moderne depinzând de un hectar de cafea sau chiar de cinci.

As a fun side project, I’m starting a new company in Berlin, collaborating with an architecture studio; the new company is called KOL93 and it’s about coffee + design. It’s a broad subject, we’re doing projects such as building a new wet mill in Colombia to coffee furniture for offices. It’s about doing fun design projects related to coffee.

What does sustainability at small farms level mean to you?
Sustainability at small farms is almost non-existent in real life. At most, it can be called subsistence farming. Unless you’re one of the rare few who have a super great marketing set up and sell expensive varieties, you are ok, but most small producers are suffering.
Coffee isn´t worth enough to live on if you have a small amount. That’s why I say subsistence farming. You’re growing some maize, beans, cassava on the side to survive, maybe grow bananas to sell, maybe also picking at larger farms or doing odd jobs.
Coffee is not like wine, where you can have just one or a few hectares of land, make your own wine, sell it well and live a good life. Wine producers can capture lots of value if they ferment and bottle themselves.
Coffee producers let go of their product very early in the chain, selling fresh cherry or dry parchment. There’s no way you can lead a modern life with modern expenses depending on one hectare of coffee or even five.

Share Button