Inteviu cu David Jameson

Cine ţi-a influenţat cariera în cafea?
Atât de mulți oameni mi-au dăruit atât de mult – Matt Banbury din povestea de mai sus m-a îndrumat. Gordon Howell din York UK, care a fost campionul UK Coffee in Good Spirits în 2013, m-a ajutat foarte mult.
Adesea îi cer sfatul lui Gwilym Davies și am vorbit mult cu Jeremy Challender când eram amândoi la Londra. Am învățat foarte mult luptând împotriva marilor rivali cum ar fi Dan Fellows și atunci când îl antrenam pe Martin Hudak m-am simțit chiar inspirat.
Privind punctele care au făcut cea mai mare diferență în cariera mea, Jeremy Torz și Steven Macatonia de la Union Hand-Roasted Coffee au avut un impact foarte mare asupra carierei mele – le datorez mulțumiri uriașe.

Care sunt planurile tale acum?
În prezent, lucrez la concursul meu de cocktailuri de cafea,
în care bariștii și barmanii vor intra uşor şi unde ar trebui
să se distreze din plin.
Acum încerc să asigur cafeaua pentru campionatele britanice și irlandeze de barista și să lucrez la construirea de noi relații la origine pentru a susține creșterea planificată în următorii câțiva ani.
Mai am câţiva aşi în mânecă, dar veţi afla la momentul potrivit!

Who is the person who influenced your coffee career and why?
So many people have given me so much – Matt Banbury in the story above set me on my way. Gordon Howell in York UK, who was the UK Coffee In Good Spirits champion in 2013 also helped me a lot.
I often ask Gwilym Davies for his advice and I spoke to Jeremy Challender a lot too when we were both in London. I learned a huge amount by competing against great rivals like Dan Fellows and when I was coaching Martin Hudak I felt really inspired too.
Looking at the points which made the biggest difference in my career though, Jeremy Torz and Steven Macatonia from Union Hand-Roasted Coffee have had such a big impact on my career – I owe them huge thanks.

What are your plans now?
I’m currently working on my own coffee cocktail competition, which will be easy for baristas and bartenders to enter and should be loads of fun. I’m currently trying to source coffee for the UK and Irish Barista championships and working on building new relationships at origin to support the growth planned over the next few years.
There’s one or two other things I have up my sleeve too, but you’ll find out about them in due course!

Share Button