Interviu cu Almira Marcelani

De ce cafea? Când și care a fost motivul/ motivele pentru ați ales cafeaua?
Mi-aș explica relația cu cafeaua în două cuvinte: constantă auto-descoperire. De la dependență la pasiune, această călătorie în continuă evoluție mi-a adus mulți prieteni și povești din întreaga lume. Cred că totul a început din copilărie, tatăl meu preferând ca eu să îi fac cafea în fiecare dimineață. Era un ritual zilnic pentru amândoi înainte de a pleca la muncă. Mă făcea fericită să-l văd savurând cafeaua pe care o preparam și, chiar și în ziua de azi, mă bucur de acest ritual dintre noi. Dincolo de obținerea cănii mult dorite, această călătorie mi-a permis să descopăr arome, să satisfac curiozități și emoții pe care altfel nu mi le-aș fi putut imagina niciodată. De asemenea, am crescut ca persoană datorită numeroaselor neplăceri pe care le-am avut de depășit.
Începerea studiului meu oficial s-a petrecut în 2017. Am decis că cel mai bun mod de a înțelege cafeaua dincolo de un hobby este să fiu parte din industrie. Așa că m-am înscris la un curs SCAE și am deschis o cafenea în același timp. În timpul acelor ani, am avut multe oportunități și experiențe, inclusiv să fiu invitată ca judecător la evenimente, să merg în excursii de origine și să fac nenumărate exerciții de cupping. Acestea au contribuit la cunoștințele pe care le am și pe care încă încerc să le dezvolt zilnic.
Cum este piața cafelei din țara ta,
cafeaua de specialitate a crescut în ultimii ani?
Piața este încă dominată de cafeaua comercială. 40% din producția totală este distribuită cafenelelor care servesc boabe Arabica. Pe parcursul anului 2010, s-a înregistrat o creștere a distribuției cafelelor de mono origine Arabica în toate cafenelele și s-au găsit clienți entuziaști. Acest lucru se poate observa din creșterea cererii de la fermierii de cafea de specialitate. De asemenea, există o tendință conform căreia cafenele își crează amestecuri proprii, ce sunt foarte bine primite de clienți.
Consumatorii din Indonezia sunt la curent și cunoscători. Știu ce le place. Ca lideri în domeniu, trebuie să educăm și să împărtășim cunoștințe cu toții, de la producători la cel care servește cafeaua. În afară de cunoștințele tehnice, ar putea fi folositor să existe un mix bun între un flux operațional eficient și puternice abilități de ospitalitate.
În ultimul deceniu, consumul de cafea s-a dublat. Ca țară producătoare de cafea Arabica, simt că există încă loc pentru creșterea interesului prin evenimente, expoziții, chiar și excursii la fermă. Există multe locații frumoase care au ferme de cafea și cu siguranță merită vizitate.
Care este cea mai bună amintire sau experiență cu cafeaua de specialitate?
Aceasta este o întrebare dificilă pentru mine, deoarece, prin experiențele unui client sau ale unui barista, există multe momente neprețuite. Un astfel de moment a fost cu ani în urmă, când eram în Olanda și obișnuiam să beau câte un cappuccino în fiecare dimineață la o cafenea mică de lângă un canal.

Why coffee? When and what was the reason/ reasons for you to choose coffee?
I would express my relationship with coffee in two words: constant self-discovery. From addiction to passion, this continuously evolving journey brought me many friends and stories from around the world. I believe it all began during childhood with my father having a preference that I made him coffee every morning. It was a daily ritual for both of us before he went to work. It made me happy to see him enjoy the coffee I brewed and to this day, I still enjoy this ritual between us. Beyond crafting the desirable cup, this journey allowed me to discover flavours, satisfy curiosities and emotions I never could have imagined. I also grew as a person through the many setbacks I had to overcome.
My formal learning began in 2017. I decided the best way to understand coffee beyond a hobby is to be involved with the industry. I took up SCAE skills programs and opened a café at the same time. During those short years, I had many opportunities and experiences including being a guest judge at events, going on origin trips and doing uncountable cupping exercises. These contributed to the knowledge I have and still seek to develop them daily.
How is the coffee market in your country, has specialty coffee grown in the last few years?
The market is still dominated by commercial coffee. 40% of total production is distributed to cafés that serve Arabica beans.
During 2010 there was a growth in distribution of single origin Arabica coffees in all cafés and found enthusiastic customers. That can be seen from the increase in demand from Arabica farmers. It is also a trend for cafés to blend single origin coffee and create their own signature blends, which is well received by customers.
Consumers in Indonesia are up to date and knowledgeable. They know what they like. As leaders in the field, we need to educate and share knowledge with everyone from the producers to the server of the coffee. Apart from technical knowledge, a good mix of streamlined operational workflow and having hospitality skills would be desirable.
In the last decade, coffee consumption has doubled. As an Arabica coffee producing country, I feel there is still room for growth in interest through events, exhibitions, even farm tours.
There are many beautiful locations that have coffee farms and surely worth a visit.
What is the best memory or experience with specialty coffee?
This is a tough question for me because whether through the experiences of a customer, or a barista, there are many treasured moments. One such moment, was years ago, when I was in The Netherlands, I would have a cappuccino every morning at a small café next to a canal.

Share Button