Interviu cu Almira Marcelani

Decorul cafenelei era simplu și drăguț, și te făcea să te simți ca acasă. Proprietara era o doamnă foarte plăcută și răbdătoare, care avea un bun raport cu toți clienții săi.
În fiecare zi în care am vizitat-o, am observat cât era de primitoare, amabilă și părea să aibă o adevărată conexiune cu toți clienții ei.
În ultima mea zi acolo, i-am mulțumit pentru ospitalitate și i-am spus că mi-a făcut plăcere să vin acolo în fiecare dimineață și că urma să plec; a ieșit din spatele tejghelei și mi-a dat o îmbrățișare!
Fusese o perioadă grea pentru mine, dar brusc am simțit că totul va fi bine în acel moment. Am știut atunci că dacă voi avea vreodată o cafenea, aceasta este aceeași experiență pe care mi-aș dori să o aibă și clienții mei! Această experiență m-a inspirat să deschid propria mea cafenea și este o amintire minunată a unei experienței valoroase creată de acele lucruri mici pe care, adeseori, le trecem cu vederea.
Următoarea mea amintire este dintr-o excursie la o fermă de origine în Waerebo, NTT, Indonezia. Era o locație exotică frumoasă, plină de natură sălbatică, într-o companie grozavă cu alți iubitori de cafea. Unul dintre cei care erau cu noi avea o versiune simplă de pour over cu o râșniță manuală așa că, în fiecare dimineață, savuram de o cafea specială înainte de activitățile noastre zilnice de agricultură.
Seara, la cină ne bucuram de preparate locale interesante, pregătite de localnici, urmate de o altă rundă de cafea în timp ce priveam apusul soarelui. Chiar dacă au fost numai trei zile, această călătorie va rămâne întotdeauna în amintirile mele și aștept cu nerăbdare să vizitez o altă fermă cât mai curând!
Ce alt proiect legat de cafea aveți despre care ne puteți spune?
Următorul meu proiect reprezintă o colaborare între câteva ferme de cafea din Indonezia. Împreună încercăm să modalități de îmbunătățire și menținere a unei plantații de cafea mai durabile.
Cred că există câteva cafele cu potențial care provin de la aceste ferme care, beneficiind de sisteme și protocoale adecvate, ar putea rezulta într-o cafea de specialitate de înaltă calitate. Unele dintre ele au avut deja succes, dar prin această colaborare, îmi doresc cu adevărat să experimentez și să-mi construiesc propria marcă de cafea, de la sol până la ceașcă. Aceasta presupune desigur un efort pe termen lung, deoarece este provocator atât din punct de vedere fizic, cât și mental, și depinde de multe variabile. Încercând și eșuând constant, ca și prin educarea și inspirarea fermierilor nu putem decât să avem succes, iar acest lucru, la rândul său, va ajuta, sperăm, în a îmbunătăți și inspira lanțul de aprovizionare.
Cât de mare este rolul unui barista în educarea pieței cafelei?
A fi barista înseamnă a fi cel care servește produsul, ceea ce înseamnă că ace(a)sta este ultimul punct de contact cu clientul.Ne ajută foarte mult că, în afară de cunoștințele tehnice, un barista trebuie să poată face legătura cu clienții înainte de a-i putea „educa”. Rolul lor ar fi acela de a crea pur și simplu interes și de a satisface orice curiozitate pe care un client ar putea să o aibă despre cafea.
Cheia aici este să împărtășești cantitatea potrivită de informații cu persoana potrivită, fără a o copleși.

The décor of the café was quaint and simple and felt very homely. The owner was a very pleasant and patient lady that had the best rapport with all her customers.
Every day that I visited I couldn’t help but notice how warm and friendly she was and how she seemed to have a connection with all her customers.
On the last day of my stay, I thanked her for her hospitality and told her that I had enjoyed being there every morning and was leaving, she walked out from behind the counter and gave me a hug!
I was having a rough trip and suddenly things felt alright for that one moment. I knew if I ever started a café, this is the same experience I would surely like my customers to have! This inspired me to start my own cafe and is an endearing reminder of how valuable experiences are created by the little things we often overlook.
My next treasured memory is of an origin farm trip in Waerebo, NTT, Indonesia. It was a beautiful exotic location full of untouched nature and it was with a great company of like-minded coffee lovers. One of us had a simple manual pour over brew equipment with a hand grinder, so each morning we would have some special coffee before our daily farming activities.
In the evening, we would have dinner with interesting local dishes prepared by the locals followed by another round of coffee as we watched the sunset.
Even though it was just a short three days, this trip will always linger fondly in my memories and I can’t wait to visit another farm soon!
What other project related to coffee do you have that you can tell us about?
My upcoming project is a collaboration between a few coffee farms in Indonesia. Together we are trying to find ways to improve and maintain a more sustainable coffee plantation.
I believe there are some potential coffees from these farms that, given proper systems and protocols, can result in high quality specialty coffee. Some of them have already been successful, but through this collaboration, I really want to experience and craft my own brand of coffee from the soil straight to the cup. This surely implies a long-term endeavour as it is both physically and mentally challenging and depends on many variables. Through constant trial and error, as well as educating and inspiring the farmers, we can only achieve success, and this, in turn, will hopefully help improve and inspire the supply chain.
How big is the role of barista in the education of the coffee market?
Being a barista means you get to be the one who serves the product, which means he/she is the last point of contact with a customer. It helps greatly that apart from technical knowledge, a barista must also be able to connect with customers before he can even ‘educate’ them. Their role would be to simply create interest and satisfy any curiosity a customer might have about coffee.
The key here is to share the right amount of information with the right person without overwhelming them.

Share Button