Interviu cu Almira Marcelani

Cafeaua este despre gust; spuneți-mi metoda de cafea și ritualul dvs., dacă aveți unul?
Participând la multe sesiuni de cupping, sunt întotdeauna încântată de rezonanța de la o anumită origine. Când îmi atinge paleta, înainte ca oricine altcineva să-i confere originea, pur și simplu zâmbesc ca și cum m-aș fi întâlnit cu un vechi prieten. „Te-am găsit din nou”. Nu aș vrea să numesc cafeaua aici ca să nu dezamăgesc pe nimeni, dar să spunem doar că favorizez cafeaua procesată natural. Zilnic, nu beau așa multă cafea: o cană cu lapte dimineața și alta seara, după masă. Cu toate acestea, în ziua mea liberă, mă distrez experimentând cu jucării noi pe care le cumpăr. Nu pot să nu mă simt încântată să testez noi aparate de cafea și accesorii concepute de companii nemaipomenit de creative. Zile de descoperire ca acestea ar putea fi considerate drept ritualul meu.
Care-s gândurile tale în ceea ce privește educația în țările de origine?
În prezent, accesul la educație este o problemă pentru multe regiuni de cafea de origine, toți fermierii urmăresc minimizarea costurilor și maximizarea producției. Fermele mai mici nu pot beneficia de actuala știință, deoarece necesită schimbări și informații noi. De obicei, operează datorită cunoștințelor transmise de la generațiile anterioare. Pentru a merge mai departe, principala provocare este în a fi adaptabil la schimbări într-o manieră durabilă. Aceasta este o parte a responsabilității mele de a împărtăși ceea ce am învățat de la SCAE sau CQI în locurile în care crește cafea. În zilele noastre, unii fermieri lucrează cu oameni de știință, organizații de conservare și companiile de cafea urmăresc defrișările, verificând ca regulile de sustenabilitate evoluează datorită

Coffee is about taste; tell me which is your coffee method and your coffee ritual if you have one?
Having attended many cupping sessions, I am always delighted with the resonance from a specific origin. When it touches my palette, before even anyone can confer the origin, I simply smile like I bumped into an old friend. ‘I found you again’. I would not name the coffee here as not to disappoint anybody but let us just say, I favour naturally processed coffee. On a daily basis, I do not drink that much coffee: one cup in the morning with milk, and another in the evening, after a meal. On my free day however, I have fun experimenting with new toys I purchase. I cannot help but feel excited to test the new coffee gizmos and accessories designed by endlessly creative companies. Discovery days like these might be my ritual.
What are your thoughts about education in origin countries?
Presently, access to education is a problem for many origin coffee regions, all farmers aim to minimise cost and maximise production. Smaller farms might not benefit from the new science because it requires change and new information. They usually operate with what knowledge has been handed down from previous generations. Moving forward, the main challenge is being adaptable to change in a sustainable manner. This is part of my responsibility to share what I learnt from SCAE, or CQI to places where you have coffee growing. Nowadays, some farmers are working together with scientists, conservation organisations and coffee companies pursue deforestations, making sure sustainability guidelines are evolving by having certification programs,

Share Button