Interviu cu Almira Marcelani

unor programe de certificări, oferind burse fermierilor și profesorilor în cadrul unor școli vocaționale în domeniul agriculturii și mărind accesul la cursuri și informații actuale, începând de la semințe până la plantă în ceea ce privește condițiile și practicile agronomice, luându-se în considerare, în primul rând, impactul acestor decizii asupra calității și productivității culturilor. Toate acestea îmi dau speranță pentru viitor și cu siguranță ne vom putem confrunta cu mai multe provocări prin colaborarea acestor organizații.
În final, câteva cuvinte pentru comunitatea de cafea din România.
Am deja liste cu locuri pe care vreau să le vizitez ca parte a călătoriei mele de cafea și să vizitez România este pe una dintre ele. Am auzit atât de multe povești bune și interesante despre cafeaua din România, cu siguranță că în viitor aș vrea să vin să o simt pe pielea mea, mai ales de când am auzit că mulți prăjitori și bariști se concentrează pe calitate. Trecerea rapidă de la tradițional la servirea masivă a cafelei de specialitate și primind suport de la comunitatea din întreaga țară este ceva care mă va aduce cu siguranță să observ mai mult din acea experiență senzorială minunată. Pentru toți semenii mei din lumea cafelei în România: continuați să inspirați prin cunoștințele pe care le împărtășiți și oriunde vă aflați în lanțul de cafea; rămâneți pe cât de autentici puteți. Lăsați cafeaua să vă arate unde străluciți. Nu vă desconsiderați niciodată pentru că aveți disciplină, într-o zi cu toții vom ajunge acolo unde ne dorim; începeți de „jos” până să puteți ajunge „sus”. Până atunci, să aveți grijă în aceste vremuri tulburi, să rămâneți în siguranță și activi, și să răspândiți pozitivitate.
Salutări din partea mea și ne vedem în România.

giving scholarships to farmers and teachers in vocational schools on farming, and increasing access to training and new information, starting from seed to plant with respect to agronomic conditions and practices primarily considering the impacts of these decisions on crop quality and productivity.
All this makes me feel hopeful for the future and we can certainly face more challenges through the collaboration of these organisations.
In the end, a few words for the coffee community in Romania.
I already have lists of places that I want to visit as my part of my coffee journey, and visiting Romania is on them. I heard so many good and exciting stories about coffee in Romania, for sure I would like to come and experience this myself in the future, especially since I heard that many roasters and baristas are concerned about quality. Moving fast from traditional to massively serving specialty coffee and receiving support from the coffee community around the country is something that would definitely make me want to observe more of that marvellous sensory experience. To all my coffee fellows in Romania: keep inspiring through the knowledge that you share and wherever you are in the coffee chain, stay as authentic as you are.
Let coffee show you where you shine. Don’t ever belittle yourself for having discipline, someday we are all going to achieve what we wanted; start from small to big. Until then, take care in these troubled times, stay safe and active and spread positivity.
Greetings from me and I’ll see you in Romania.

Share Button