Interviu cu Almira Marcelani

Atunci oamenii pot vedea că se poate face și pot găsi inspirație în asta. De aceea, cred că aceste competiții sunt doar o altă cale a educației în cafea, începând de la culegerea de informații, apoi învățând noi metode, fiind totodată inspirat și încurajând alți bariști în a oferi o rutină personală autentică în timpul competițiilor. Este o parte importantă a drumului continuu către educarea publicului cafelei de specialitate.
Care este părerea ta cu privire la schimbările climatice și toți hibrizii de cafea, credeți că gustul va fi afectat în viitor?
Da, cred că este afectat deja. Aceasta este o problemă care apare acum și va continua pe viitor, în ceea ce privește cafeaua sau orice altceva consumăm de pe pământ. Este dificil de discutat despre acest subiect fără să fi luat măsuri înainte. Schimbările climatice au dus la valuri de căldură, secete, focare de infecție și ploi imprevizibile peste tot pe glob. Acestea la rândul lor duc la și mai multe variabile în procesul de producție, care evident afectează consistența și va duce la o incapacitate a fermierilor de a produce un profil / arome constante sau poate chiar în a menține o producție constantă. În zone mici, nivelul de trai riscă să se confrunte cu această provocare. Dând la o parte aroma, în Sumatra de Nord de exemplu, s-a găsit o varietate mixtă de Arabica și Robusta (Hibrido De Timor) care are gene rezistente la rugina frunzelor de cafea, nematozi și rezistentă la boli de cafea de la altitudini mai mici. Lucrul împreună pentru a rezolva provocări viitoare cu soluții inedite este cheia succesului.

Then people can see it can be done and be inspired by this. That’s why I believe competitions are just another path of the coffee education, starting from gathering information, then learning new methods, all the while being inspired and encouraging other baristas in order to create authentic personal performances during competitions. It is an important part of the continuous path towards the education of specialty coffee’s audience.
What is your opinion about climate change and all the coffee hybrids, do you think that taste will be affected in the future?
Yes, it already is. This is a problem that occurs now and will also happen in the future, regarding coffee or whatever we consume from the earth. This topic is tough to talk about without taking any action. Climate change has led to heat waves, droughts, pest outbreaks and unpredictable rainfalls across the globe. This in turn creates more variables in the production process that naturally affects consistency and will result in an inability for farmers to produce a consistent taste profile/flavours or maybe even maintain a constant yield.
In small areas livelihood is at a high risk when facing this challenge. Flavour aside, for example in North Sumatra, a mixed variety of Arabica and Robusta (Hibrido De Timor) was found with genes that are resistant to coffee leaf rust, nematodes, and coffee berry disease resilience to lower altitudes. Working together to solve future challenges with unprecedented solutions is the key to success.

Share Button