Jessie May Peters

Spune-ne despre cea mai interesantă experiență pe care ai avut-o cu cafeaua.
Recent, am vizitat Rwanda cu echipa Raw Material, care a fost o experienţă incredibilă pe o multitudine de niveluri. Cu toate acestea, în ceea ce privește o experiență cu cafeaua, trebuie să aleg călcatul boabelor de cafea cu picioarele la o stație de spălare numită Bumbogo în districtul țării numit Gakenke.
Odată ce boabele spălate sunt decojite, ele sunt fermentate în rezervoare mari timp de o jumătate de zi. În acest interval, angajații staţiei calcă pe boabe pentru a ajuta la îndepărtarea mucilagiului.
Ne-au invitat să ne alăturăm în această parte a procesului și trebuie să spun că mii de boabe de cafea care alunecă sub picioarele tale îţi dau un sentiment total bizar! Grupurile dansează și cântă pe parcursul a ceea ce este un proces incredibil de obositor. Cafelele sunt apoi periate și spălate bine cu ajutorul unei serpentine. Ne-am periat și am trecut prin râurile de boabe de cafea, pe măsură ce se deplasau de-a lungul canalelor, fiind separate pe densităţi pe canalele ce se îndreptau în jos. Un lucru foarte obositor și incredibil de experimentat.

Cine te inspiră cel mai mult în lumea cafelei?
Întrebarea este atât de grea! Și, sincer, nu există o singură persoană pe care să o pot alege din câtă muncă incredibilă se desfășoară în întreaga industrie prin atâția indivizi. Cum poți alege?!
Sunt constant inspirată de munca la care pot asista la origine prin activitatea mea, până la voluntarii pe care i-am văzut în Amsterdam în timp ce se desfăşurau pe scena mondială. Fiecare punct al industriei are oameni merituoşi și dedicaţi care lucrează din greu pentru a menține totul pe linie.

Tell us about the most interesting experience you’ve had with coffee.
I recently visited Rwanda with the Raw Material team, which was an incredible experience on a multitude of levels. With regards to an experience with coffee however, I must choose foot stomping coffee beans at a washing station called Bumbogo in the Gakenke district of the country.
Once the washed coffees are pulped, they are fermented in large tanks for half a day. During this time, the station’s employees stomp the beans to assist the breakdown of the mucilage.
They invited us to join them during this part of the process, and I must say that having thousands of coffee beans sliding around beneath your feet is a totally bizarre feeling! The groups dance and sing through what is an incredibly exhausting process. The coffees are then brushed and the thoroughly washed using a serpentine.
We brushed and walked through the streams of coffee beans, as they moved along the channels, being separated by density as the channels moved downhill. A very tiring and incredible thing to experience.

Who is the most inspirational person in coffee for you?
This one is so hard! And to be honest, there is no one person that I could pick out of the amount of incredible work that is being done across the industry by so many individuals. How can you choose?! I am persistently inspired by the work I can witness at origin through my work, all the way to the volunteers I saw in Amsterdam whilst emceeing on the World stage.
Every point of the industry has people of merit and dedication working hard to keep it all ticking along.

Share Button