Jessie May Peters

În prezent lucrezi cu Raw Material. Care este rolul tău acolo?
Întotdeauna se întâmplă multe lucruri în diferitele arii ale muncii noastre și am sarcina de a scrie actualizările, mă ocup cu marketingul și proiectarea informațiilor pentru a vă ţine la curent cu ce s-a întâmplat cu proiectele noastre din întreaga lume.
Am grijă de vânzările europene de la Raw Material și mă bucur de faptul că pot oferi cafele unei game variate de prăjitori de pe continent.
Lucrul cu clienții din medii diferite alimentează direct motivul pentru care iubesc industria cafelei, după cum se menționează în prima ta întrebare!
Munca la Raw Material este concentrată direct pe îmbunătățirea situațiilor pentru producători și distribuirea cunoștințelor de-a lungul lanțului de valori până la prăjitori și barista.
Mă bucur foarte mult că pot face parte din această mişcare, în special în a transmite acea informație prăjitorilor și baristilor care vor lucra în cele din urmă cu cafeaua produsă.

You are currently working with Raw Material. What is your role there?
There is always a lot happening across the various arenas of our work, and I am tasked with writing the updates, marketing, and designing the information to let you know what has been going on with our projects around the world.
I look after the European sales of Raw Material, and really enjoy the fact that I can provide coffees to such a diverse range of roasters around the continent.
Working with customers from different backgrounds feeds directly into why I love the coffee industry, as mentioned in your first question!
Raw Material’s work is focused directly on improving situations for producers and distributing knowledge right across the value chain to the roasters, and baristas.
I really enjoy that I can be part of this work, particularly in imparting that information to the roasters and baristas who will eventually work with the coffees that are produced.

Share Button